"Sociale impact van de crisis is mild gebleven in ons land"

In tegenstelling tot in veel andere landen van de EU, heeft de economische crisis de voorbije jaren weinig impact gehad op de sociale (on)gelijkheid in België. Dat blijkt uit 2 studies die binnenkort worden gepubliceerd en die De Morgen kon inkijken. "België is aan de stevige Duitse economie gebonden", legt professor Ive Marx van Universiteit Antwerpen uit. "We hebben ook sterke sociale instellingen."

Binnenkort publiceert Oxford University Press de studies "Changing inequalities & societal impacts in rich countries" en "Changing inequalities in rich countries, analytical and comparative perspectives". Daaruit blijkt dat de economische crisis in veel landen van de EU een sociaal bloedbad heeft aangericht, behalve in België.

"De sociale impact van de crisis is in ons land mild gebleven", zegt professor Marx die aan de studies meewerkte in De Morgen. "Dat komt omdat België aan de stevige Duitse economie is gebonden, maar zeker ook omdat het nog altijd sterke sociale instellingen heeft, meer zelfs dan in Duitsland. Kijk naar onze arbeidsmarkt, naar ons minimumloon, de sterke collectieve loonzetting, ons socialezekerheidsstelsel en het beleid inzake werkloosheid. Dat waren keuzes waarvoor we wel kritiek kregen van het IMF en de OESO, maar die als een kussen hebben gewerkt.

Het resultaat hiervan is dat de sociale kloof in België vandaag even groot is als bij het begin van de crisis. In sommige andere landen van de EU is dat wel even anders. In Italië is de extreme armoede verdubbeld. In Groot-Brittannië is het aantal burgers dat op voedselhulp beroep doet dramatisch gegroeid en in Griekenland is de gezondheidszorg ingestort. Daar steken de laatste tijd opnieuw ziektes als de pest en malaria de kop op.

Toch kijkt ook ons land nog steeds tegen een reeks sociale uitdagingen aan. Zo wordt de kloof tussen migranten en Belgen weer groter, terwijl die voor de crisis aan het afnemen was. De armoede onder bejaarden is dan weer dalend.

11% van de beroepsbevolking van de EU is momenteel werkloos. Alles samen gaat het om 26 miljoen vrouwen en mannen. In 2007 tekende Eurostat nog 7,1% werklozen op in de EU.