Europese gids moet misbruik sociale zekerheid helpen bestrijden

De Europese Commissie heeft een gids gepubliceerd die de lidstaten moet helpen om misbruiken van de sociale zekerheid door burgers uit andere EU-lidstaten te bestrijden. Eurocommissaris voor Sociale Zaken Laszlo Andor waarschuwde echter voor misplaatste en al te emotionele debatten over migratie binnen de Europese Unie.
Laszlo Andor

De publicatie van de gids vindt plaats tegen de achtergrond van heetgebakerde discussies die in lidstaten als Groot-Brittannië en Duitsland zijn losgebarsten, over de impact die de opheffing van de beperkingen op het vrije verkeer van werknemers uit Roemenië en Bulgarije zou hebben op de sociale zekerheid.

Andor beklemtoonde dat de Europese wetgeving duidelijke waarborgen bevat om te voorkomen dat mensen misbruik maken van de socialezekerheidsstelsels van andere EU-landen. De gids biedt toelichting bij de "gewone verblijfplaats", een concept dat centraal staat in de vraag of een EU-burger uit een andere lidstaat recht heeft op sociale uitkeringen en dat rekening houdt met criteria als duur van de aanwezigheid, gezinssituatie, arbeidssituatie, intenties,...

De eurocommissaris erkent dat het recht op een verblijf van lange duur in een andere EU-lidstaat niet absoluut is en dat de lidstaten het recht hebben om EU-burgers uit te wijzen die niet aan de criteria voldoen. In België bijvoorbeeld werd vorig jaar de verblijfstitel van 2.712 EU-burgers ingetrokken, omdat ze niet meer aan de voorwaarden voldoen of de sociale zekerheid onredelijk belasten.

Andor beklemtoonde echter nogmaals dat burgers uit andere EU-landen doorgaans netto bijdragen tot de sociale zekerheid van het gastland. Hoe meer migranten, hoe beter voor de solvabiliteit van de sociale zekerheid, klonk het. De Hongaar hekelde de "soms misplaatste en al te emotionele debatten" die niet los staan van de "binnenlandse politieke agenda" in sommige lidstaten.