Open VLD: "N-VA wil ons land kapotmaken"

Op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD in Brussel is voorzitster Gwendolyn Rutten opvallend hard uitgevallen naar de N-VA. Die wil enkel het land kapotmaken en belooft enkel nog vijf jaar pijn, zegt ze.

In haar toespraak op het hoofdkwartier van Open VLD in Brussel hield Gwendolyn Rutten een pleidooi voor samenwerking op Belgisch niveau.

Daar hebben de liberalen wel hun nek uitgestoken en Rutten had daar veel lof voor. Onze economie doet het beter dan elders, zei ze, de begroting is min of meer in orde, de schuld is onder de drempel van de 100% van het bbp geraakt en de inflatie is onder controle. Bovendien zijn er 1,1 miljard euro aan lastenverlagingen voor wie werkt, onderneemt en investeert, noteerde Rutten.

De voorzitster had ook nieuwe plannen. Zo wil Open VLD de inkomstenbelastingen vereenvoudigen tot twee tarieven: 25% en 40%. De voordelen van de woonbonus moeten worden gegarandeerd en er moet een verplichte gemeenschapsdienst komen voor wie langer dan twee jaar op zoek is naar werk. 

"Niet vooruitgaan door de mensen pijn te doen"

De toon van Rutten was opvallend anders als het over de Vlaamse regering ging of de nationalistische partijen met de N-VA op kop. Die partij wil volgens haar enkel het land kapotmaken door "te zeggen dat we in een vreselijk land wonen en die hopen dat iedereen dat ook gaat geloven als ze het maar genoeg herhalen", klonk het.

Gwendolyn Rutten verweet de N-VA vooral dat die partij zich verschuilt achter de kritiek op de PS en de volgende vijf jaar opnieuw geen verantwoordelijkheid wil opnemen. 

Die partij belooft enkel pijnijke maatregelen en vooruitzichten, zegt Rutten, maar "je kan niet vooruitgaan door mensen pijn te doen". 

Daarna werden de lijsttrekkers voor de komende verkiezingen op het podium gehesen. Opvallend was dat er veel applaus was voor de "verliezers" Dirk Van Mechelen en Jean-Jacques De Gucht, die geen lijsttrekker zijn geworden, maar wellicht wel op verkiesbare plaatsen zullen worden ingezet. Veel applaus was er ook voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block.

lees ook