SP.A laat afdeling in Aalst springen en stapt uit bestuur

De SP.A heeft de afdeling in Aalst ontbonden. Meteen wordt een nieuwe afdeling opgericht, waarbij enkel die mensen welkom zijn die buiten het gemeentebestuur voort willen. De SP.A stapt dus uit het gemeentebestuur in Aalst.

De spanningen binnen de SP.A in Aalst leefden al sinds de coalitievorming in het najaar van 2012. Een deel van de lokale afdeling kon zich niet vinden in een coalitie met de N-VA, waarin ex-Vlaams Belanger Karim Van Overmeire schepen van Integratie zou worden. Mathematisch was de SP.A in de coalitie, met naast N-VA ook CD&V, niet nodig. Maar toch stapte de lokale afdeling uiteindelijk mee in de coalitie.

Dat bleef de voorbije maanden tot spanningen leiden. Die bereikten eind december een nieuw hoogtepunt, toen enkele SP.A-leden weigerden om mee de meerjarenplanning van het gemeentebestuur te tekenen, omdat die niet sociaal genoeg was. De lokale voorzitter Patrick De Smedt probeerde daarop met een verzoeningstekst opnieuw iedereen op een lijn te krijgen.

SP.A-voorzitter Bruno Tobback dreigde er eerder al mee om in te grijpen. Het partijbestuur heeft nu het advies gevolgd van de Administratieve Commissie van de partij.

De partij wordt ontbonden en alle leden van SP.A Aalst zijn dus ontslagnemend. "Wie de doelstellingen en actiemiddelen van de partij onderschrijft, inclusief de afwijzing van de deelname aan de huidige bestuurscoalitie in Aalst, wordt onmiddellijk en zonder onderbreking van lidmaatschap opnieuw aangesloten", klinkt het in de mededeling.

Schepenen moeten dus kiezen

Het is redelijk ongezien dat het nationale partijbestuur beslist om uit het lokale bestuur te stappen, en meteen ook die afdeling opdoekt.

De twee schepenen in het bestuur, Dylan Casaer en Ann Van de Steen, verdedigden de deelname aan de coalitie in Aalst. Zij zullen nu dus moeten kiezen of ze lid blijven van de partij, of of ze als onafhankelijke in het gemeentebestuur blijven. Twee gemeenteraadsleden van de SP.A in Aalst, Sam Van de Putte en Patrick De Smedt, namen het voortouw in de onvrede over de deelname aan het gemeentebestuur.