Van de Steen en Casaer blijven schepen in Aalst

De twee socialistische schepenen in Aalst, An Van de Steen en Dylan Casaer, blijven op post. Daardoor zetten ze zichzelf uit de partij. Vanochtend raakte bekend dat de lokale SP.A-afdeling wordt opgeheven en dat enkel zij die een bestuursdeelname afwijzen welkom zijn in de nieuwe opgerichte afdeling.

De nationale partijleiding besliste vanmorgen dat de SP.A-afdeling in Aalst wordt ontbonden om een einde te maken aan de onderlinge onenigheid in de afdeling. De lokale afdeling was erg verdeeld over de bestuursdeelname met N-VA in Aalst. SP.A nationaal steunt de strekking die niet achter de bestuursdeelname staat.

De Aalsterse schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing An Van de Steen wil zich niet neerleggen bij die beslissing en wil ook blijven zitten in het schepencollege. Daarmee zet ze zichzelf uit de partij. "Ik vind het hallucinant dat je een bestaande partij ontbindt omdat je je zin niet gekregen hebt", zegt ze.

"Patrick en Sam (de voortrekkers van zij die tegen de bestuursdeelname zijn en ook de nieuwe afdeling zullen opstarten, red.) hebben de moed niet gehad om naar een algemene vergadering of een partijbestuur te komen. Nu, een jaar later, komen ze als kleine kinderen zeggen dat ze een nieuw speeltje willen. Ze hebben hun nieuw speeltje gekregen: een nieuwe partij."

Ook Dylan Casaer blijft schepen

Na een vergadering van de SP.A-fractie in de gemeenteraad heeft ook de tweede schepen Dylan Casaer besloten om schepen te blijven. Ook vijf van de zeven gemeenteraadsleden blijven op post.

"Het reglement in de Aalsterse gemeenteraad is duidelijk: je blijft lid van de fractie waarvoor je verkozen werd", zegt Casaer. "We zijn verkozen als lid van de SP.A-fractie en blijven lid. Als twee andere mensen uit die fractie willen treden, dan is dat hun goed recht. Misschien zorgt het ook voor meer duidelijkheid."

Casaer is ook niet te spreken over de manier waarop alles verlopen is. "Ik wist niet dat dit geagendeerd stond en we hebben onze rechten van verdediging niet kunnen laten gelden", zegt Casaer. "We gaan zeker in beroep tegen deze beslissing. Noch ik, noch Ann Van de Steen hebben weet van een besluit of beraadslaging van of voor deze commissie. Er werd beslist op basis van één stem in het kapittel. Het zou niet meer dan eerlijk zijn om de twee klokken te horen."

Als reactie op de beslissing dat enkel leden die de bestuursdeelname afwijzen terug lid kunnen worden, wijst Casaer erop dat ongeveer 70 procent van de leden in Aalst vóór een bestuursdeelname stemden. "Dat SP.A nationaal het daar niet mee eens was, dat weten we, maar een lokale afdeling heeft de nodige autonomie. Ik stel alleen vast dat SP.A nationaal de beslissing van de leden en de autonomie niet respecteren."

lees ook