1.141 patiënten in 2013 op wachtlijst voor een orgaan

1.141 patiënten hebben het afgelopen jaar op een nieuw orgaan gewacht. Dat zegt Luc Colenbie, transplantatiecoördinator van het UZ Gent en secretaris van de Belgische Transplantatieraad die zich baseert op cijfers van Eurotransplant. Het aantal uitgevoerde orgaantransplantaties is met zeven procent gedaald, tot 873.

Het aantal patiënten op een wachtlijst voor een orgaan blijft ongeveer evenveel als in 2012. Dan waren er 1.138 patiënten die op een nieuw orgaan hebben gewacht. In 2013 waren dat er 1.141. Het sterftecijfer bij mensen op een wachtlijst daalde wel met 13 procent. Het totaal aantal beschikbare organen is gestegen, aangezien het percentage levende donoren een stijging kende van 17 procent en het aantal overleden donoren ongeveer gelijk bleef.

"België is samen met Kroatië het land met de meeste donoren binnen Eurotransplant", zegt Colenbie. Eurotransplant is het internationale samenwerkingsverband tussen België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië, dat verantwoordelijk is voor de bemiddeling en toekenning van orgaandonatieprocedures. Volgens Colenbie werd België enkele maanden geleden op de Europese donordag nog geprezen voor zijn beleid door de Raad van Europa.

"Donoren zijn helden die kans geven aan onze patiënten"

Het aantal longtransplantaties daalde het sterkst (-16 %), het aantal getransplanteerde nieren daalde eveneens (-7 %). Er werden wel meer levertransplantaties uitgevoerd (+ 6,5 %). Op de wachtlijsten valt opnieuw een sterke stijging op bij de harten. Het aantal mensen dat wacht op een nieuw hart nam met maar liefst een kwart toe. In 2012 was de wachtlijst voor een hart al 35 procent langer geworden. Colenbie wijt de stijging aan een sterk in kwaliteit verminderd aanbod aan beschikbare harten.

"Het doel van transplantatie is een nieuw en kwalitatief leven te geven aan onze patiënten, maar het succes ervan kan enkel maar worden uitgevoerd door het aanbod van donoren. Dat zijn de helden die kansen geven aan onze patiënten", besluit Colenbie.