"Verlaag de leerplicht naar vijf jaar"

Het Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO! wil een verlaging van de leerplicht van de huidige zes jaar naar vijf jaar. Dat staat te lezen in hun Memorandum 2014 naar aanleiding van de komende verkiezingen in mei. De onderwijskoepel wil ook dat de hervorming van het secundair onderwijs verplicht wordt.

Het GO! maakt voor elk nieuw komend Vlaams parlement een memorandum op. Daarin staan de wensen, verwachtingen en visies van het gemeenschapsonderwijs voor de komende legislatuur op vlak van onderwijs. In het nieuwe memorandum vallen vooral de verlaging van leerplicht naar vijf jaar en de maximumfactuur in de eerste graad van het middelbaar onderwijs op. GO! wil ook dat er sancties komen tegen scholen die bij het inschrijvingsbeleid de sociale mix niet respecteren.

"Ons memorandum wordt gedragen door de basis", zegt Eddy Baldewijns, voorzitter van de Raad van het GO!. "11.000 mensen, leerkrachten, directeurs en cursisten hebben een inbreng gehad. Daarna zijn er nog provinciale brainstormingsessies geweest waar ongeveer 700 mensen aan hebben deelgenomen."

"Gelijke kansen en kwaliteitsvol onderwijs staan centraal"

Het GO! zegt nog achter de geplande onderwijshervorming in het secundair onderwijs te staan. Die wordt ook best zo snel mogelijk geconcretiseerd, maar "de hervorming mag niet in twee snelheden gebeuren". Omtrent de loopbaan van de leraar pleit de koepel voor een een groeipad naar "vermeestering" in leraarschap. Een leraar zou drie fasen doorlopen: van assistent-leraar over leraar tot onderwijs-expert.

Volgens afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck staan gelijke kansen en kwaliteitsvol onderwijs centraal in het memorandum. Voorts vindt ze ook dat op onderwijs zeker niet bespaard mag worden. Dat geldt voor haar ook voor de infrastructuur. "Het up-to-date houden van onze infrastructuur vergt 2 miljard euro, maar ons jaarbudget bedraagt 40 miljoen euro."