ABVV: "Schaf het fiscaal voordeel van pensioensparen af"

Als het van het ABVV afhangt, schaft de regering het fiscaal voordeel van het pensioensparen beter af om met het vrijgekomen geld het wettelijke pensioen op te trekken. Dat schrijft De Standaard. De socialistische vakbond reageert daarmee op het voorstel van SP.A-voorzitter Bruno Tobback om de pensioenleeftijd van 65 jaar los te laten.

Vorige week stelde Tobback voor komaf te maken met de theoretische vaste pensioenleeftijd van 65 jaar. In de plaats daarvan wil hij van het aantal gewerkte jaren het enige criterium voor de pensioenleeftijd maken. Wie 42 jaar heeft gewerkt, zou op basis van dit voorstel recht hebben op een volwaardig pensioen.

Het ABVV is het niet eens met deze gedachtegang en doet nu zelf een voorstel in het pensioendebat. De socialistische vakbond wil dat iedereen op termijn een pensioen krijgt gelijk aan 75% van het laatste loon. Dat cijfer is de zogenoemde vervangingsgraad. Momenteel ligt die bij de meeste wettelijke pensioenen op 60%.

Volgens voorzitter Rudy De Leeuw betekent dit een bijkomende uitgave van 2,47 miljard euro per jaar. Om dit geld bijeen te krijgen, stelt hij voor dat de regering het fiscaal voordeel van pensioensparen schrapt. Dit betekent dat wie jaarlijks geld opzij zet voor haar of zijn pensioen, dit bedrag niet langer van de belastingen zou kunnen aftrekken. Dit zou de regering volgens De Leeuw jaarlijks 700 miljoen euro opbrengen. De rest van de 2,47 miljard euro kan via een verhoging van de sociale bijdragen worden vergaard.

"Pensioensparen is een risicobelegging"

"Deze maatregel zou niet het einde van het pensioensparen betekenen", ging De Leeuw verder in "De ochtend" op Radio 1. "Pensioensparen is een spaarproduct, maar ook een risicobelegging die niet door de banken wordt gegarandeerd. Wij willen voor iederéén een wettelijk gegarandeerd en betrouwbaar pensioen van 75% van het laatste loon."

"We steken onze kop niet in het zand. Dit voorstel is grondig berekend", maakte hij zich sterk. Of de SP.A het ABVV in deze denkpiste zal steunen, liet hij in het midden.