Akkoord in Amerikaanse Congres over begrotingswet 2014

Het vooruitzicht op een nieuwe verlamming van de federale administraties in de Verenigde Staten deze week, lijkt definitief van de baan. Het Congres raakte het immers eens over de financiënwet voor het begrotingsjaar 2014, dat op 30 september afloopt. De liefst 1.582 bladzijden tellende tekst legt lijn per lijn de toegelaten uitgaven vast voor elk federaal agentschap.

"We zijn tevreden dat we een evenwichtig akkoord tussen twee partijen over de federale financiering in 2014 hebben gesloten", stelden de Democratische senator Barbara Mikulski (foto) en het Republikeinse Kamerlid Hal Rogers, die mee aan de onderhandelingstafel zaten. "Hoewel onze meningsverschillen talrijk zijn en de tijd dringt, zijn we erin geslaagd een solide wetsvoorstel uit te werken, dat het kader respecteert dat werd vastgelegd door het akkoord Murray-Ryan (dat in december groen licht kreeg), de administraties open houdt en de economische onzekerheid en instabiliteit wegwerkt", luidt het in een mededeling.

De financiënwet moest normaal gezien ten laatste op 15 januari gestemd zijn. De onderhandelingen duurden echter langer dan verwacht. Daarom zal de Kamer vandaag een beperkte begrotingswet goedkeuren, waardoor de deadline naar zaterdag verschuift.

In oktober waren de federale administraties zestien dagen lang gedeeltelijk gesloten omdat Republikeinen en Democraten, die respectievelijk de Kamer en de Senaat domineren, het niet eens raakten over de begroting. Het akkoord waardoor de crisis toen werd afgewend, financierde de regering tot en met 15 januari.

Democraten en Republikeinen raakten het in december eens over de begrotingen voor de jaren 2014 en 2015. Die teksten legden evenwel enkel het globaal bedrag van de zogenoemde discretionaire uitgaven vast en moesten nog in een nieuwe wet worden gegoten. Het is die tekst die maandagavond wereldkundig werd gemaakt.