Bermparkeren weldra (beperkt) mogelijk in Antwerpen

De stad Antwerpen wil parkeren in bermen en op de stoep binnenkort beperkt toestaan. De vraag komt van de districten Ekeren en Wilrijk, waar er in sommige straten weinig parkeerplaatsen zijn, maar waar er wel een breed voetpad is.

Op de bewuste plaatsen zou dus tijdelijk het zogenoemde bermparkeren kunnen worden toegestaan. Je zet je auto dan met twee wielen op de stoep of in de berm, maar voetgangers en fietsers moeten nog wel veilig kunnen passeren. Een vrijgeleide om je auto overal neer te zetten, is het zeker niet, zo luidt het bij het Antwerpse stadsbestuur.

"Wij vinden dat bermparkeren een grote uitzondering zou moeten zijn, maar in een aantal gevallen kan het een kleine oplossing bieden voor een probleem. Wij werken aan een lijst met criteria of voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om bermparkeren toch toe te staan", zegt Bart Van Camp, de kabinetschef van schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA, kleine foto) in De Standaard.

Het kabinet van Kennis benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel zou gaan, die alleen zou gelden in wijken waar geen parkeeralternatieven zijn. De zones moeten ook duidelijk afgebakend zijn met signalisatieborden en er mag geen enkel risico zijn voor de veiligheid van fietsers en wandelaars. Bovendien moeten de districten duidelijk maken dat de bewuste straat op termijn heraangelegd wordt.

De richtlijn is nog niet klaar en ze moet nog goedgekeurd worden door het schepencollege.