Fiscaal voordeel pensioensparen afschaffen?

Het ABVV heeft berekend dat het fiscaal aanmoedigen van pensioensparen de staat jaarlijks 700 miljoen kost. Dat geld kan beter gebruikt worden, zegt de socialistische vakbond, met name voor het optrekken van het basispensioen tot 75 procent van het laatste loon (nu is dat 60 ten honderd).

Die pensioenverhoging zou in totaal 2,47 miljard euro kosten. De basispensioenen van België horen bij de laagste in West-Europa.

Het ABVV is niet tegen het pensioensparen an sich, maar wijst erop dat het een risicobelegging is die niet door de banken wordt gegarandeerd. En die dus ook geen fiscale voorkeursbehandeling moet krijgen.

Waarvoor kiest u? Voor een verhoging van het basispensioen? Of wil u het fiscaal voordeel van uw tweede of derde pensioenpijler behouden? En wat met de mensen die geen kans/aanspraak kunnen maken op een extra-pensioen? Worden die dan niet benadeeld? Of moet ieder zijn eigen potje maar koken? En vooral vooruitziend zijn?

Uw beschaafd geformuleerde en onderbouwde mening is welkom.

 

lees ook