Franstalig België is Noord-Korea niet - Guido Fonteyn

Het is niet de schuld van de ‘PS-staat’ dat een eerste minister in een amusementsprogramma van de RTBf witte sportschoenen aantrekt, misschien dankzij al dat wit een witte kever feilloos achteruitrijdt, en terloops meedeelt dat hij graag choco op zijn boterham smeert: dat is de schuld van deze eerste minister zelf. In Mons (Bergen) weten ze al langer dat hun burgemeester een tikje ijdel is, en zich ook bij optochten en dergelijke graag laat zien, ook als deelnemer.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Of al dat wit nu straks een aantal weifelende kiezers in de armen van de PS zal doen belanden is zeer de vraag: van een eerste minister wordt meer ‘sérieux’ verwacht – en iemand als gewezen minister Gaston Eyskens moet zich in zijn graf hebben omgedraaid.

Dat de RTBf de ijdele kant van Elio Di Rupo liet zien, moest dan ook niet noodzakelijk aanleiding geven tot de zoveelste complottheorie, en misschien doet de RTBf er dan ook goed aan in een volgend programma de ijdele kant van Didier Reynders te laten zien, want ook deze eminente liberaal is enige ijdelheid niet vreemd.
Maar beheerst de PS nu niet alleen de RTBf, maar alle media in Franstalig België, zoals Didier Reynders beweert? Is het daar erger dan in Noord-Korea?

Plaatselijks nieuws, vooral

In elk geval geldt dit niet voor de schrijvende pers. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen de Franstalige Brusselse pers (Libre, Soir, DH) en de Waalse pers. In Brussel blijft La Dernière Heure (DH dus) trouw liberaal, met een populistisch kantje. La Libre Belgique is ongetwijfeld de meest objectieve krant, rechts denkend op economisch en politiek vlak. Le Soir noemt zichzelf graag neutraal, maar draait in de praktijk met de winnaar mee, en dat was in Brussel lang het FDF. Le Soir neemt nu eerder een afwachtende houding aan.
In Wallonië zijn twee krantengroepen actief: de groep van La Nouvelle Gazette en de groep Vers l’Avenir. La Nouvelle Gazette verschijnt onder diverse titels (zoals La Meuse in Luik) in de hele zone van Samber en Maas, en is gespecialiseerd in lokaal en subregionaal nieuws, vaak met een populistisch tintje. Aan de nationale of Waalse politiek wordt weinig aandacht besteed.

Vers l’Avenir, de heerser in Waals-Brabant, Namen en Luxemburg (waar het L’Avenir du Luxembourg heet) was tot voor enkele jaren eigendom van de bisschop van Namen, die de krantengroep verkocht aan de VUM (Vlaamse Uitgeversmaatschappij – die daarvoor haar naam veranderde in het meer neutrale ‘Corelio’), en die zeer onlangs doorverkocht – met winst – aan een aan invloedrijke PS’ers gelieerde intercommunale.

Er is geen linkse pers meer

Wie hierin nu een manoeuvre van de PS ziet, kent de lezers van Vers l’Avenir niet. Die vragen een zo nauwkeurige berichtgeving over hun dorp en hun streek, ver van de nationale politiek. En net zoals de VUM vroeger gaat het ook bij de kopende intercommunale om de winst. Wie nu denkt dat middels de nieuwe bazen van Vers l’Avenir Waals-Brabant, Namen en Luxemburg gevaar lopen om te ‘verlinksen’ is niet goed bij zijn hoofd.
De waarheid is dat er geen linkse pers is in Wallonië, zoals er ook geen linkse pers meer is in Vlaanderen – en in Brussel.

RTL/TVI marktleider

Wat de audiovisuele media betreft moet eerst worden opgemerkt dat de invloed en het marktaandeel van RTL/TVI veel groter zijn dan die van de RTBf, andersom dus dan de verhouding VRT/VTM in Vlaanderen. Van enige georkestreerde invloed van de PS bij RTL/TVI is geen sprake, eerder andersom. Dit brengt ons bij de vaststelling dat de PS alleen bij de openbare omroep haar invloed kan laten gelden, wat zij soms met te veel nadruk doet, maar wie naar het geheel van het aanbod kijkt kan enkel vaststellen dat elke vergelijking met Noord-Korea belachelijk is.

Daar komt nog bij dat de regionale redacties van de RTBf (o.a. Luik, Mons, Charleroi, Aarlen zelfs, Namen…) over veel meer zelfstandigheid beschikken dan de regionale afdelingen van de VRT in Vlaanderen. Deze regionale redacties van de RTBf staan soms te dicht bij de lokale of provinciale bewindvoerders – maar die behoren niet altijd en overal tot de PS, integendeel.

Geen visie

De zwakte van het hele mediaveld in Wallonië – minder in Brussel, waar Le Soir en La Libre toch mee de toon aangeven – is de neiging tot plaatselijke berichtgeving, wat tot een gebrek aan een meer algemene visie op het beleid leidt. Dit geldt voor de kranten, maar ook voor de regionale redacties van de RTBf. Een meer algemene blik ontbreekt vaak, en misschien kunnen de witte sportschoenen van Elio Du Rupo – als de eerste eminente politicus die opduikt in populaire spelletjesprogramma’s - geïnterpreteerd worden als een eerste, schamele poging om aan een meer algemene berichtgeving te werken.

 

(Guido Fonteyn is publicist en kenner van Franstalig België.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.