GAS: efficiënt en kort op de bal of te willekeurig?

Dat er heel wat discussie bestaat over de Gemeentelijke Administratieve Sancties, beter bekend als GAS-boetes, is u wellicht niet ontgaan. Ook jongeren worden niet langer ontzien. Enkele reporters van StampMedia en vzw De Ambrassade praatten met de partijvoorzitters. Hevig vóór, faliekant tegen of verveeld met de absurditeiten: veel munitie voor een stevig maatschappelijk debat.

"Ze hebben mij verweten een kruistocht tegen de GAS-boetes te voeren. Dat is het mooiste compliment dat ze mij konden geven." Volgens PVDA+-voorzitter Peter Mertens dreigt het systeem van de GAS-boetes het hele rechtssysteem onderuit te halen: "We moeten een einde maken aan de absolute willekeur." Mertens wil dat er een oplossing komt voor de overbelasting van het gerechtelijk apparaat, want hij wil een juridisch alternatief voor de GAS-boetes.

"Vernietigen verdomme!" Groen-voorzitter Wouter Van Besien zit voor een groot stuk op dezelfde lijn als het gaat over de huidige GAS-reglementering. Hij vindt GAS-boetes kunnen voor enkele welomschreven zaken, zoals sluikstorten. "Bovendien zou ik de boetes beperken tot meerderjarigen en niet de deur openzetten voor sancties vanaf 14 jaar." Bij echt straffe inbreuken zweert Van Besien bij de jeugdrechter: "Hij heeft voldoende feeling om de situatie van jongeren in te schatten."

Merkwaardig genoeg is ook Vlaams Belang tégen. "In de wijze waarop dit nu in voege is, herkennen wij ons kind niet meer", stelt partijvoorzitter Gerolf Annemans vast. "Het systeem schiet aan zijn originele doel voorbij en is in een aantal gevallen ontaard in willekeur en pesterijen. Annemans wil "een betere wettelijke omkadering die veel strikter specifieert hoe burgemeesters moeten opereren".

"Op de juiste manier inzetten"

"Wij zijn niet radicaal tegen GAS-boetes, maar je moet ze wel op de juiste manier inzetten", vindt CD&V-voorzitter Wouter Beke. "Wij leggen de nadruk op een getrapt systeem met mogelijkheid tot bemiddeling om op die manier een sanctie te vermijden. Komt die er toch, is dat best een alternatieve sanctie zoals gemeenschapsdienst." De Vlaamse christendemocraten zijn voor GAS-boetes omdat ze appelleren aan een gevoel van rechtvaardigheid. "Je moet er natuurlijk op letten dat de regels niet te absurd worden.

"Ik deel de verontwaardiging over de absurde manier van ordehandhaving via de GAS-wetgeving in enkele gemeenten", moet SP.A-voorzitter Bruno Tobback erkennen. "De enige manier om zoiets tegen te houden, is stemmen voor een ander gemeentebestuur. Dat is democratische transparantie." Tobback vindt dat "kleine problemen" wel degelijk door de lokale overheid kunnen worden aangepakt. "Het enige wat je federaal moet opleggen, is dat je niet zomaar iedereen zonder meer een boete mag geven."

"Het gaat om efficiëntie"

De N-VA is absoluut gewonnen voor het systeem. "GAS-boetes maken het mogelijk om kort op de bal te spelen en situaties niet te laten verrotten", vindt voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever. Hij vindt het goed dat gemeentes nu zelf bepaalde vormen van overlast kunnen aanpakken. "Daar staat wel tegenover dat we er wijs mee moeten omspringen." Hij heeft het over "een grote verantwoordelijkheid voor de GAS-ambtenaren".

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten zit grosso modo op dezelfde lijn. "Wij denken dat het principe van een GAS-boete kan helpen in een samenleving. Je hebt soms kleine vervelende overtredingen waarvan je niet kan verwachten dat de rechtbank zich ermee bezig houdt." Volgens Rutten gaan de GAS-boetes het gevoel van straffeloosheid tegen. "De overlast wordt aangepakt op het niveau waar het de meeste hinder veroorzaakt. Het gaat dus om efficiëntie en niet om willekeur."

Meer informatie vindt u op de website van de vzw Ambrassade en op StampMedia.

lees ook