Herman Teirlinckhuis in Beersel voorlopig beschermd

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) heeft de voorlopige bescherming van het Herman Teirlinckhuis in Beersel goedgekeurd. Dat is het begin van een definitieve bescherming.

Het gaat om de woning waarin de auteur zijn meest productieve jaren heeft doorgebracht. Teirlinck woonde er 31 jaar, tot aan zijn dood in 1967.

Het huis werd gebouwd in 1935 en is wellicht ontworpen door de schrijver zelf. Architect en kunstenaar Henry Van de Velde gaf advies over het ontwerp en de inrichting. Beide mannen waren docent aan het Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten in Terkameren en hun kinderen waren met elkaar gehuwd.

De woning is typisch voor de bouwstijl en interieurafwerking van de jaren dertig. Sinds de bewoning door Herman Teirlinck is er nauwelijks iets aan veranderd.

Binnen het jaar wordt een definitieve beslissing over de bescherming genomen.

N-VA van Beersel reageert verheugd

De N-VA van Beersel reageert verheugd. Ben Weyts en Kristien Vanhaverbeke wijzen erop dat door de beslissing van Bourgeois eigenlijk uitvoering wordt gegeven aan het bestuursakkoord van de burgemeester en zijn schepencollege.

"Daarin staat immers te lezen: we bouwen verder aan het behoud, beheer, ontsluiting en promotie van ons erfgoed en onze monumenten", klinkt het. "Vreemd dus", aldus Vanhaverbeke, "dat men enkele maanden later de onmiddellijke sluiting van een van de twee Beerselse musea communiceerde. Zonder enig debat in de gemeenteraad of enige raadpleging van de Beerselaars. Een spijtige vergissing."