Hollande stelt pact met bedrijfsleven voor

De Franse president François Hollande wil een pact sluiten met de bedrijven over het verminderen van de lasten op arbeid in ruil voor het scheppen van meer werk. Op die manier wil hij de economie stimuleren. Hollande belooft ook de overheidsuitgaven verder in te perken.

Hollande begon zijn toespraak met de vaststelling dat Frankrijk meer en beter moet produceren om opnieuw een sterke economie te worden. De eerste resultaten zijn er, maar om het herstel te versnellen stelt hij een "Verantwoordelijksheidpact" met het bedrijfsleven voor.

Een eerste grote pijler van het pact is een verlaging van de arbeidslasten voor de bedrijven. Tegen 2017 wil hij die lasten met 30 miljard euro verminderen. Om de bedrijven er weer bovenop te helpen belooft Hollande ook een grondige vereenvoudiging van de regels en reglementen om zo de investeringen aan te moedigen.

In ruil verwacht Hollande wel dat de bedrijven nieuwe arbeidsplaatsen zullen scheppen, en hij wil daar - samen met de sociale partners - een cijfer op plakken. Tegen de lente moeten alle inspanningen uitmonden in een grote conferentie met alle betrokken partijen.

Om het pact met de bedrijven te bekostigen en de sociale zekerheid veilig te stellen wil Hollande ook verder het mes zetten in de overheidsuitgaven. Tegen 2017 wil hij 50 miljard euro besparen. Dat komt neer op een besparing van vier procent van de overheidsuitgaven.