Mediaregulator roept topman RTBF bij zich na "Sans chichis"

De regulator voor de Franstalige audiovisuele media CSA roept Jean-Paul Philippot (rechts op foto), gedelegeerd bestuurder van de RTBF, bij zich naar aanleiding van de veelbesproken uitzending van het amusementsprogramma "Sans chichis" met premier Elio Di Rupo. Dat heeft de regulator meegedeeld.

"De eerste vicevoorzitter van de CSA, Pierre Houtmans, heeft besloten om grieven over te maken aan de RTBF op basis van artikel 162 van het SMA-decreet in het kader van de uitzending van "Sans chichis" van 9 januari", zo staat in de mededeling.

De regulator deed beroep op een spoedprocedure, die de bevoegdheid verleent om iemand te convoceren indien de raad feiten vermoedt die mogelijk een schending inhouden van decreten over de audiovisuele sector in de Franse gemeenschap, van het beheerscontract van de RTBF, enzovoort.

Opvallend is dat Houtmans, en niet voorzitter Dominique Vosters, het initiatief nam om Philippot bij zich te roepen. Dat was volgens de mededeling nodig om "de schijn van onpartijdigheid" hoog te houden. Een dag na de uitzending had Vosters gezegd dat er volgens hem geen enkele regel was geschonden omdat de sperperiode voor de verkiezingen nog niet was aangebroken.