Positief blazen wordt duurder

De boete voor rijden met 0,5 tot 0,8 promille alcohol in het bloed stijgt binnenkort van 150 naar 170 euro. Ritsen wordt verplicht en het toegelaten promille voor beroepschauffeurs daalt naar 0,2. Het zijn enkele van de aanpassingen aan de verkeerswet en de wegcode die de Kamercommissie Infrastructuur vandaag heeft goedgekeurd.

"Rijden en drinken gaan niet samen. Het is een kwestie van kiezen. Of je drinkt, of je rijdt", verduidelijkt staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH), die herinnert aan de doelstelling om het aantal verkeersdoden tegen 2020 terug te dringen tot onder de 420 per jaar.

Concreet wordt het bedrag voor onmiddellijke inning bij gehaltes tussen 0,5 en 0,8 promille verhoogd van 150 naar 170 euro. Het geld zal geïnvesteerd worden in extra controletoestellen. De onmiddellijke inning wordt ook uitgebreid tot gehaltes van 1,2 promille. Voor buitenlanders is dat zelfs 1,5 procent, om straffeloosheid tegen te gaan.

Strengere straffen voor recidive

Daarnaast wordt recidive strenger bestraft. Bijvoorbeeld als je binnen de drie jaar opnieuw betrapt wordt op inbreuken als rijden onder invloed, vluchtmisdrijf, het gebruik van een radardetector of rijden zonder rijbewijs. Links inhalen op een helling of in een bocht en straatraces worden nu ook aan dat lijstje toegevoegd.
Voortaan zal bij recidive het rijbewijs verplicht minstens drie maanden worden ingetrokken. Wat meteen ook betekent dat het theoretisch en praktisch examen moet worden overgedaan, net als een medisch en psychologisch onderzoek.

Tot slot maken de aanpassingen ritsen verplicht en wordt het gebruik van de pechstrook uitgebreid. Niet enkel prioritaire voertuigen zullen die mogen gebruiken bij ongevallen, maar ook takelwagens, deskundigen, parketmagistraten en begrafenisondernemers. Voorwaarde is dat de politie hen oproept en dat ze oranje-gele knipperlichten gebruiken.