Tobback: "Geen sprake van om fiscaal voordeel pensioensparen af te schaffen"

De SP.A is het niet eens met het voorstel van de socialistische vakbond ABVV om het fiscaal voordeel van pensioensparen af te schaffen. "Geen sprake van om daaraan te raken", zegt voorzitter Bruno Tobback. Ook N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke en minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) reageren afwijzend.

ABVV-topman Rudy De Leeuw doet vandaag een opmerkelijk voorstel in het pensioendebat. Hij wil voor iedereen het wettelijke pensioen verhogen tot 75% van het laatste loon, de zogenoemde vervangingsratio. Om dat te financieren, pleit hij ervoor het fiscaal voordeel van het pensioensparen af te schaffen en de sociale bijdragen te verhogen.

De SP.A is het daar niet mee eens. Voorzitter Tobback verwijst naar de voorstellen rond het pensioen die de Vlaamse socialisten vorige week presenteerden. "Wij willen de eerste pensioenpijler versterken door mensen lang genoeg aan het werk te houden", stelt hij. "Dat betekent tegelijk een besparing en bijkomende inkomsten."

"De afschaffing van het fiscaal voordeel voor pensioensparen zou overigens niet volstaan om de kost voor het optrekken van de pensioenen te dragen. Daarvoor zijn andere inkomsten nodig. Wij denken in de eerste plaats aan een verschuiving van lasten richting vermogenswinst."

"ABVV wil Belgen nog meer van de overheid afhankelijk maken"

Siegfried Bracke gaat nog een stap verder en noemt het idee van het ABVV "verwerpelijk". "Op welke planeet leven die mensen?", vraagt hij zich af. "Omdat de vervangingsratio van het wettelijke pensioen te laag is, heeft de overheid ons aangespoord om massaal aan pensioensparen te doen. Net omdat er een fiscaal voordeel was, is het zo een succes geworden. We spaarden ondertussen met zijn allen meer dan 20 miljard euro bijeen."

"Het enige zinnige antwoord op de vergrijzing is driezijdig: meer mensen aan de slag, langer werken en economische groei", gaat hij verder. Het voorstel van De Leeuw zou de Belgen nog meer dan vandaag voor hun pensioen van de overheid afhankelijk maken. Voor de OESO is dat een van de fundamentele zwaktes van ons pensioensysteem. De Leeuw wil die zwakte alleen maar groter maken".

"Iets wat goed werkt, moet je niet afschaffen"

"Een slecht voorstel", meent ook Alexander De Croo. "Iets wat goed werkt, moet je niet afschaffen. Dankzij het fiscale voordeel doen intussen zo'n 2,7 miljoen mensen aan pensioensparen. Wie heel zijn leven via de derde pijler verstandig spaart, kan de vervangingsratio met zo'n vijf procent verhogen. Als je die fiscale aftrek afschaft, doet niemand nog aan pensioensparen. De schade die je zo berokkent, is veel groter dan het voordeel."

"Ons land heeft een stabiel pensioensysteem dat rust op verschillende pensioenpijlers. Als je het pensioensysteem wil versterken doe je dat niet door pensioenpijlers af te breken, maar door ze te versterken. Dat is wat de federale regering de voorbije tijd heeft gedaan. Ook de Europese Commissie stelt zeer duidelijk dat de tweede en derde pensioenpijler een grotere rol moeten krijgen bij de verdere uitbouw van ons pensioensysteem. Bovendien mag je niet vergeten dat de derde pensioenpijler een lange termijnproduct is dat geïnvesteerd wordt in onze economie."