Waarom trekken zo veel Belgische jongeren naar Syrië?

Uit cijfers van een internationaal onderzoekscentrum over radicalisering blijkt dat nergens in West-Europa zoveel jonge strijders naar Syrië trekken als vanuit België. Naar schatting zou het om een kleine 300 jongeren gaan. Seraph al-Maliki, die met jongeren werkt in Antwerpen, zegt in "Terzake" dat hij niet verbaasd is.
Seraph al-Maliki

"Ik denk dat er verschillende factoren aanwezig zijn", zegt al-Maliki, en "het gaat niet alleen om de mogelijke sociale achterstelling van die jongeren". Volgens hem speelt het internet een belangrijke rol. "Video's op Youtube, internetfora, websites die een boodschap verspreiden van de ware islam, daar ligt de oorzaak."

"De meeste jongeren in deze situatie, zijn op zoek naar een identiteit, naar een erkenning, en zij vinden die jammer genoeg vaak bij de verkeerde mensen op de verkeerde sites", stelt al-Maliki. "Bepaalde mensen spelen in op bepaalde zaken in de islam, die zij uit de context halen en die zij dan om politieke en andere reden gebruiken. In dit geval zijn er zo mensen die vinden dat jihad het belangrijkste element is. In Syrië is er een strijd aan de gang en meedoen is dan de beste manier om te laten zien hoe islamitisch men is."

Als een andere reden ziet al-Maliki het feit dat in België nog altijd Arabisch wordt gesproken in de meeste moskeeën. Heel wat jongeren gaan daarom hun informatie over de islam ergens anders halen, waarbij de kans om fundamentalistische ideeën te vinden veel groter is. Om het probleem van de radicaliserende jongeren aan te pakken is er meer samenwerking nodig tussen de verschillende organisaties en instanties, merkt al-Maliki tenslotte op.