"Belgische autopark stoot meer CO2 uit dan in 1990"

Het Belgische autopark stoot vandaag meer CO2 uit dan in 1990, het referentiejaar voor het Kyoto-protocol, hoewel nieuwe wagens milieuvriendelijker geworden zijn. Dat meldt het Franstalige Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (IDD) naar aanleiding van het Autosalon van Brussel.

Voor nieuwe wagens zijn de gemiddelde emissiewaarden volgens het IDD gedaald van 170 g/km in 2000 tot ongeveer 130 g/km in 2012, met een lichte stijging tussen 2011 en 2012.

Het instituut ziet enkele positieve evoluties in de komende jaren, zoals verdere technologische vooruitgang. Die evolutie zou evenwel tenietgedaan kunnen worden door de toename van het aandeel van benzinewagens en de stijging van de gemiddelde leeftijd van het wagenpark.

Volgens het IDD blijft de bepalende factor voor de CO2-emissies meer dan waarschijnlijk de evolutie van het totale aantal afgelegde kilometers, dat gestegen is van 22,5 naar 82,3 miljard tussen 1970 en 2012. Dat aantal is tussen 2011 en 2012 stabiel gebleven, maar de "evolutie voor de komende jaren is moeilijk te voorzien", klinkt het.

Het Belgische wagenpark groeide van 2 miljoen auto's in 1970 naar bijna 5,4 miljoen in 2012.