"Voorhechtenis met enkelband zal procedurefouten veroorzaken"

Het College van procureurs-generaal, dat bevoegd is voor de uitwerking en de coördinatie van het strafrechtelijk beleid, waarschuwt voor procedurefouten door de nieuwe wet op de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht, die begin dit jaar van kracht ging. "Diverse procedurele problemen die deze wet zal veroorzaken en diverse lacunes die ze bevat (..) zijn meteen door het College van procureurs-generaal aan de minister (van Justitie, nvdr.) gesignaleerd", schrijft het College in een omzendbrief.

Sinds 1 januari kan een voorlopige hechtenis in heel het land uitgezeten worden met een enkelband met gps. De onderzoeksrechter, de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling kunnen beslissen of een aangehouden persoon in aanmerking komt voor het systeem.

De wetswijziging kwam er om een oplossing te bieden voor het probleem van de overbevolking in de gevangenissen, maar het College van procureurs-generaal waarschuwt voor procedurefouten door gebrekkig werk van de wetgever.

In de omzendbrief van 33 pagina's geeft het College een overzicht van de tekortkomingen van de wet en haalt het hard uit naar de wetgevende macht. Zo is de procedure rond de eventuele ontsnapping van een persoon met een enkelband slecht geregeld.

"De wetgever heeft spijtig genoeg de kans niet gegrepen om een wettelijke regeling in te voeren met betrekking tot de schorsing van de lopende termijnen ingeval van ontvluchting. Dit probleem zal in het kader van wetsevaluatie gesignaleerd worden", stelt het College van procureurs-generaal.

De minister van Justitie moet de toepassing van de bepalingen over de hechtenis onder elektronisch toezicht ten laatste op 1 juli 2015 evalueren, maar het College heeft volgens de omzendbrief de procedureproblemen nu al aangekaart bij de minister.