"Welgekomen voor werkgevers, onvoldoende voor jongeren"

Groen verwacht niet veel van de werkcheques voor jongeren die SP.A-minister Monica De Coninck woensdag heeft voorgesteld. Ze zijn een welgekomen vereenvoudiging voor werkgevers, maar onvoldoende voor de jongeren, vindt Kamerlid Kristof Calvo. Bovendien betekent de ontstane heisa volgens hem dat ze er hoe dan ook niet zullen komen.

Calvo noemt het geruzie tussen federaal minister De Coninck, Vlaams minister-president Kris Peeters en diens coalitiepartner N-VA "intriest". "Veel geruzie, nul jobs. De strijd tegen de jeugdwerkloosheid moet er een zijn van samenwerkende overheden", vindt hij. Peeters zou volgens Calvo trouwens "beter zijn onzichtbare minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) aansporen tot actie".

Over de cheques zelf is Calvo ook niet laaiend enthousiast. Het gaat immers slechts om een aangepaste versie van de bestaande ACTIVA-maatregel, waarbij "de administratieve last bij de jongeren komt te liggen". De groenen zouden liever lagere lasten zien op arbeid en een vereenvoudiging van de verschillende doelgroepenmaatregelen, gecombineerd met stages tijdens de schoolloopbaan.