Aantal "nieuwe Belgen" is fors gedaald

Bijna vijfduizend mensen zijn vorig jaar Belg geworden onder de strengere regels rond nationaliteitsverwerving die sinds begin 2012 van kracht zijn. Dat blijkt uit cijfers die minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) woensdag in de Kamer heeft meegedeeld.

Begin vorig jaar kwam er een einde aan de zogenoemde "snel-Belgwet". Het verwerven van de Belgische nationaliteit werd onderworpen aan strengere voorwaarden. Kandidaat-Belgen moeten nu minstens vijf jaar wettelijk in België verblijven, kennis hebben van één van de landstalen en voldoende dagen gewerkt hebben.

De strengere regels vertalen zich nu in cijfers. In 2012 kwamen er 45.433 nieuwe Belgen bij. Dat aantal daalde vorig jaar tot 33.969, waarvan er bijna 29.000 nog onder de oude snel-Belgwet vielen. 4.981 dossiers werden goedgekeurd volgens de nieuwe, verstrengde wetgeving.

Ruim tienduizend mensen werden Belg via naturalisatie. Van die tienduizend gebeurde dat voor 7.766 mensen via de oude wet. Hun aanvraag werd nog in 2012 ingediend. Volgens de nieuwe wetgeving werden 344 mensen genaturaliseerd. Ter vergelijking: in 2012 werden in totaal 4.838 mensen genaturaliseerd.

Maar vooral de daling in het aantal naturalisatieaanvragen is opvallend. Volgens cijfers van Open VLD-Kamerlid Karina Van Cauter waren dat er in 2012 nog 18.731. Vorig jaar waren er, tot eind november, slechts 508 nieuwe dossiers ingediend.

"Deze cijfers maken duidelijk dat we het misbruik van de nationaliteitswetgeving als migratiekanaal definitief hebben gesloten", zegt Van Cauter. Haar CD&V-collega Nahima Lanjri spreekt over een "positieve tendens". "We moeten voorzichtig zijn met de interpretatie van de cijfers, maar er is duidelijk verbetering. De nieuwe Belgen zullen onder de nieuwe wet duidelijk aangetoond hebben dat zij beter geïntegreerd zijn, meer participeren én één van onze landstalen machtig zijn. Dat is uiteindelijk de doelstelling van de wet."