Aantal zelfdodingen gestegen, vooral bij vrouwen

Het aantal zelfdodingen in ons land is gestegen, vooral bij vrouwen. Dat blijkt uit de jaarlijkse sterftecijfers, dit keer gaat het om de cijfers van 2011. Allicht speelt de economische crisis daarbij een rol. Uit de sterftecijfers blijkt ook dat we alsmaar ouder worden en de levensverwachting dus stijgt.

Elke dag maken ruim 3 personen in Vlaanderen een eind aan hun leven. Dat is een stijging tegenover vorige jaren: 13% meer bij de vrouwen en 6,5% meer bij de mannen. Het Vlaamse cijfer is 1,5 keer hoger dan het Europese gemiddelde. Bij de vrouwen staat Vlaanderen zelfs aan de top van de lijst. 

Volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft het verhoogde cijfer allicht te maken met de economische crisis. "Als het economisch minder goed gaat, als de werkloosheid stijgt, dan weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat dit bijna zeker leidt tot een stijging van het suicidecijfer. Dat zal allicht ook het cijfer van 2011 verklaren."

"We weten uit onderzoek dat als het werkloosheidscijfer stijgt met 1%, het suicidecijfer stijgt met 0,8%. Die correlatie tussen beide is al eerder aangetoond, vandaar dat we nu ook denken aan de economische crisis als verklaring voor de stijging van het aantal zelfdodingen", zegt professor Gwendolyn Portzky.

We worden nog altijd ouder

In het algemeen is af te leiden uit de sterftecijfers dat de Vlaming steeds ouder wordt, de levensverwachting blijft dus nog altijd stijgen. Er zijn ook minder sterfgevallen door hart- en vaatziekten.

In Vlaanderen wordt een pasgeboren meisje bijna 84 jaar en een pasgeboren jongen bijna 79. Dat is een stijging met grosso modo 3 maanden per jaar. Dat de levensverwachting is gestegen, betekent dat de sterftecijfers zijn gedaald.

"We zien dat de sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd gedaald is met een derde. Daarnaast zien we ook dat het aantal verkeersslachtoffers met een derde is gedaald ten opzichte van 10 jaar geleden", zegt Heidi Cloots van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan dag en nacht gratis en anoniem bellen bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op het gratis nummer 1813 of op het digitale platform www.zelfmoord1813.be.