Arco-staatswaarborg houdt voorlopig stand

De Raad van State heeft andermaal de beroe­pen tegen de waar­borg ver­wor­pen, maar schuift het dos­sier wel deels door naar het Grond­wet­te­lijk Hof. Dat meldt De Tijd. Nu gaat het om een zaak die aan Franstalige kant is aangespannen, eerder velde de Raad van State al een gelijkaardig oordeel in een zaak aangespannen aan Vlaamse kant.

Toen Dexia eind 2011 ten val kwam en de Ar­co-ven­noot­schap­pen Arcopar, Ar­co­fin en Ar­co­p­lus mee­sleur­de en tot ver­ef­fe­ning dwong, werd de waar­borg verleend voor de coöperanten van Arco, de financiële arm van het ACW. Dat betekent dat de inleg van de coöperanten vergoed wordt, mocht bij het af­slui­ten van de ver­ef­fe­ning blij­ken dat er niet genoeg geld is om hen te ver­goe­den.

In totaal gaat het om zo'n 780.000 coöpe­ran­ten, van wie 653.000 bij Ar­copar, die alles samen 1,5 mil­jard euro hebben ingebrach­t. Het staat vast dat de op­brengst van de ver­ef­fe­ning niet zal vol­staan om hen te vergoeden.

Verschillende partijen vochten de regeling aan voor de Raad van State omdat ze zich benadeeld voelden als aandeelhouder. In eerste instantie waren dat de Vlaamse be­leg­gers­fe­de­ra­tie VFB en in­di­vi­du­e­le aan­deel­hou­ders van Dexia. De Vlaamse kamer van de Raad van State verwees de zaak vorig jaar door naar het Grondwettelijk hof.

Hetzelfde scenario herhaalt zich nu aan Franstalige kant, na een klacht van de gemeenten Schaarbeek en Sint-Agatha-Berchem, het pensioenfonds Ogeo Fund en de Waalse in­ter­com­mu­na­le Tec­teo. Ook hier wordt bevestigd dat het laatste woord aan het Grondwettelijk Hof is.

Volgens De Tijd zal dat Hof de knoop pas doorhakken na de verkiezingen van mei.