Criminaliteit in eerste helft 2013 met 7 procent gedaald

In de eerste zes maanden van 2013 hebben de politiediensten 480.683 criminele feiten vastgesteld. Dat is een daling met 6,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2012 en meteen het laagste cijfer sinds 2000, het jaar waarin de politiediensten begonnen met het bijhouden van de statistieken. Dat blijkt uit de nieuwe criminaliteitscijfers. Vooral de daling van de autocriminaliteit, de inbraken in gebouwen en de diefstallen met geweld is opvallend.

De daling van het totaal aantal geregistreerde misdrijven is het grootst in Brussel. Daar is er een daling van 9,4 procent op te merken. De hoofdstad wordt gevolgd door Vlaanderen (-6,8 procent) en Wallonië (-5,2 procent). "De sensibiliseringscampagnes, de adviezen rond diefstalpreventie, het gebruik van bewakingscamera's en uiteraard het werk en de betrokkenheid van de politie zijn factoren die deze daling kunnen verklaren", laat de federale politie in een persbericht weten.

De politie benadrukt wel dat die cijfers niet helemaal representatief zijn. "Zowel zeer zware feiten als lichtere inbreuken zitten hierin vermeld", klinkt het. "Een moord heeft in deze cijfers dus dezelfde statistische waarde als graffiti of een fietsdiefstal. Het is dus beter om elke inbreuk apart te bekijken."

De autocriminaliteit is over de heel lijn gezakt. In de eerste helft van 2013 werden er 5.527 autodiefstallen geregistreerd. In dezelfde periode een jaar eerder waren dat er nog 5.941. Dat is een daling met 7 procent. Het aantal carjackings daalde met 11,3 procent.

Ook het aantal inbraken in handelszaken en in openbare of administratieve gebouwen is gedaald, respectievelijk met 12,5 en 17,7 procent. Volgens de politie worden vooral scholen en containerparken minder geviseerd dan vroeger. Bij scholen is dat omdat computers een lagere verkoopwaarde hebben. Containerparken zijn tegenwoordig meer met camerabewaking uitgerust.

Op het vlak van woninginbraken is er een status quo te merken met dezelfde periode in 2012. "De strijd tegen inbraken is en blijft een essentiële prioriteit voor de politiediensten", klinkt het. Volgens de politie is er bij de woninginbraken een verschuiving van de stedelijke naar de landelijke gemeenten. Het aantal inbraakpogingen in woningen blijft wel stijgen.

Het aantal gewapende diefstallen is gedaald met 16,5 procent.

Ook het aantal gevallen van moord en doodslag daalde sterk. In de eerste helft van 2013 waren er 58 geregistreerde feiten minder dan een jaar eerder. Het gaat om een daling van 10,9 procent.

Op het vlak van internetcriminaliteit is er een daling van 23 procent te merken. Het gaat dan voornamelijk om hacking, informaticafraude en sabotage.

De politie onderstreept dat de cijfers niet representatief zijn voor heel 2013 en eerder als een tendens beschouwd moeten worden.

Nieuwe webtool

Tijdens de voorstelling van de criminaliteitscijfers stelden de minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) en de commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle ook een nieuwe webtool voor waarmee de criminaliteitscijfers geraadpleegd kunnen worden. Die tool is te vinden op de website van de federale politie.