Groen dient een klacht in tegen verbod op "hinderend spel"

De Groen-gemeenteraadsfracties uit de gemeenten Merelbeke, Melle, Oosterzele en Destelbergen vragen de Oost-Vlaamse gouverneur om een gemeenteraadsbesluit te schorsen dat verbiedt om "enig spel" te spelen dat voorbijgangers zou kunnen hinderen.

De vier gemeenten maken deel uit van de politiezone Regio Rhode en Schelde. Bij een onlangs goedgekeurd agendapunt dat het oplaten van wensballonnen verbiedt, stond ook volgende paragraaf: "Het is verboden op de openbare plaatsen en de voor het publiek toegankelijke privéterreinen, behoudens op de speciaal door het gemeentebestuur daartoe aangelegde terreinen of straten, enig spel te spelen dat of enige activiteit te beoefenen die de voorbijgangers zou kunnen hinderen, het verkeer belemmeren of ongevallen met letsels en/of schade aan hetzij privé-, hetzij openbare eigendommen veroorzaken".

De Merelbeekse Groen-fractieleider Stefaan Van Hecke (foto), en zijn collega's uit de drie andere gemeenten van de politiezone, vragen de schorsing van het agendapunt aan Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers. "De wijziging werd niet correct en niet volledig vermeld in de oproeping van de gemeenteraad en was dus misleidend en strijdig met het gemeentedecreet", klinkt het.

Van Hecke merkt verder op dat het verbod niet gemotiveerd werd en bovenal niet voldoet aan de definitie van overlast. "Het verbod zou er immers toe kunnen leiden dat het niet meer mogelijk zou zijn om bijvoorbeeld op het autovrije kerkplein van Merelbeke-centrum een spelletje te spelen als "schippertje mag ik overvaren", waardoor de voorbijgangers even een ommetje zouden moeten maken rond de spelende kinderen."

Van Hecke vindt het verbod "bij het haar getrokken." "De burgemeester zegt nu "onze mensen gaan dit niet doen" - gaan geen GAS-boetes uitdelen, red - maar als men het dan toch niet gaat doen, waarom voert men dan zo'n verbod in? Het moet toch zijn dat er een vraag is vanuit een bepaalde hoek om te kunnen optreden tegen spelende kinderen, en dat verontrust ons ten zeerste." Verder meent Groen dat het besluit in strijd is met het proportionaliteitsprincipe, het evenredigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

De Kinderrechtencoalitie kijkt niet verbaasd op van de bepaling. "De afgelopen maanden waren er verhalen legio, zoals geen belletje trek doen of niet met een voetbal spelen op een speelplein. Met dergelijke ridicule zaken mogen kinderen geen kind meer zijn." De coalitie zegt samen met de Liga voor Mensenrechten uit te kijken naar de uitspraak van het Grondwettelijk Hof tegen de vernieuwde GAS-wet.

Meest gelezen