Meer echtscheidingen en meer vastgoed verkocht

Het was druk in de kantoren van de notarissen het afgelopen kwartaal. Niet alleen wisselden meer huizen en appartementen van eigenaar, de notarissen hadden ook de handen vol met echtscheidingen en huwelijken. Dat blijkt uit de "Notarisbarometer" van kwartaal 4 in 2013.

Wat vastgoed betreft, hebben de notarissen samen 4,1% meer transacties genoteerd in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2012. In oktober en november bleef het aantal vastgoedtransacties zo goed als stabiel: -0,8% in vergelijking met oktober 2012 en -1,9% in vergelijking met november 2012. Maar in december was er nog veel werk te verrichten: 18,2% meer transacties dan in december 2012.

Een hoerastemming bij immomakelaars of potentiële verkopers is niet helemaal op zijn plaats, want op jaarbasis is er een status quo (-0,1%). In Vlaanderen was er een stijging +1,1% qua aantal transacties. In Wallonië was er een daling van -1,6%. In Brussel bedroeg de daling -2,6%.

Wat de prijzen betreft, de gemiddelde prijs van een huis in België bedroeg vorig jaar 233.959 euro: een stijging van +3,2% in vergelijking met 2012. In Vlaanderen gaat het om 250.281 euro, een stijging van +2,3%. In Wallonië is er een stijging van +3% tot 176.179 euro. In Brussel was er een stijging van +1,6%, met een gemiddelde prijs van 410.194 euro.

De prijzen van appartementen zitten ook nog altijd in stijgende lijn. Het afgelopen jaar werd een appartement in België gemiddeld verkocht aan 204.181 euro, wat neerkomt op een stijging met +2,1% in vergelijking met 2012. In de drie regio's is er een stijging: 204.402 euro in Vlaanderen (+0,6%), 155.610 euro in Wallonië (+1,7%) en 228.408 euro in Brussel (+4,2%).

"Mensen durven weer risico te nemen"

Volgens de federatie van notarissen blijkt uit deze cijfers dat de Belg vindt dat het ergste van de economische crisis voorbij is en dat hij/zij daarom weer risico's durft te nemen.

"We merkten dat veel mensen vanwege de kredietcrisis veel beslissingen 'on hold' zetten", zegt woordvoerder Bart Van Opstal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. "Gaandeweg beginnen mensen nu opnieuw meer initiatieven en beslissingen te nemen, omdat ze denken dat het ergste achter de rug is."

Ook meer echtscheidingen en meer huwelijken

Opvallend is ook dat het aantal echtscheidingen in het vierde kwartaal van 2013 hoog lag: er werden dubbel zoveel echtscheidingsdossiers behandeld in vergelijking met hetzelfde trimester in 2012. In heel 2013 was er een stijging van +15,2% in vergelijking met 2012.

Ook daar concludeert de federatie dat 2012 een "afwachtend jaar" was, "2013 duidelijk niet". "Ook op het vlak van huwelijkscontracten trouwens, met een stijging van 15,1% in 2013 in vergelijking met 2012. Het 4e trimester 2013 was bijzonder druk: een stijging van +48,2% in vergelijking met het 4e trimester 2012."