Nieuw gebouw Europees Parlement verwarmd met aardwarmte

Het nieuwe gebouw van het Europees Parlement in Brussel zal met aardwarmte worden verwarmd. Dat is een energiezuinige manier van verwarmen. Om het systeem te installeren zullen in Brussel putten van tientallen meters diep worden geboord.

"De aardwarmte-installaties bestaan uit het simpele principe dat je de warmte die diep in de aarde zit, gebruikt om een bepaald mengsel op te warmen", legt Veronique Vanderbruggen van de Confederatie Bouw uit. "Dat mengsel gaat terug naar een installatie die boven in de gebouwen zit. Het rendement van die installatie kan daar groter zijn dan indien zij de temperatuur van de buitenlucht moet gebruiken om het gebouw tot 21 graden te brengen."

Door voor aardwarmte te kiezen wil Europa voldoen aan een eigen richtlijn. "Het komt erop neer dat het Europees Parlement het goede voorbeeld geeft en dus beantwoordt aan de Europese wetten die bepalen dat alle overheidsgebouwen vanaf 2019 energieneutraal moeten zijn", zegt Europees Parlementslid Ivo Belet (CD&V), die het nieuws vanmiddag via Twitter de wereld instuurde. "De aardwarmte die we honderden meters diep uit de grond gaan halen, zal ervoor zorgen dat het gebouw beantwoordt aan de beste normen van hernieuwbare energie. In die zin is dat een hele goede zaak."

Het nieuwe gebouw komt naast het huidige Europees Parlement, aan de Belliardstraat in Brussel. Eind 2016 moet het klaar zijn.