Petitie van Vlaamse universiteiten voor behoud numerus clausus

De Vlaamse universiteiten en studenten geneeskunde hebben vandaag een petitie gelanceerd voor het behoud van de numerus clausus of contingentering. Daarmee zetten ze hun verzet voort tegen de geplande afschaffing van de numerus clausus voor huisartsen en andere disciplines waar een tekort heerst. Een ontwerp van koninklijk besluit van federaal minister voor Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) daartoe werd begin december door de ministerraad goedgekeurd.

De verschillende Vlaamse actoren weigeren echter om de strijd op te geven. Ze wijzen nogmaals op de grote nefaste gevolgen die een gedeeltelijke afschaffing van de numerus clausus met zich mee zou brengen. De afschaffing zou in de eerste plaats leiden tot "een logistieke en kwalitatieve onderwijsnachtmerrie".

Door het opheffen van de contingentering vervalt immers de decretale basis voor het toelatingsexamen, zo stellen de Vlaamse universiteiten. "Dit schept nachtmerriescenario's waarbij faculteiten geneeskunde enorm hoge studentenaantallen in het eerste jaar zullen moeten opvangen."

Een tweede grote bekommernis is dat volwaardige disciplines afgeschilderd dreigen te worden als afdankertjes. "Afschaffing van de contingentering voor knelpuntdisciplines lost niets op, integendeel."

Daarnaast "hield Vlaanderen de in- en uitstroom, mede door het toelatingsexamen, goed in evenwicht. Aan Franstalige zijde was er echter nooit een draagvlak voor instroombeperking, wat nu leidt tot een verwacht surplus van een duizendtal gediplomeerde artsen in 2018."

De Vlaamse universiteiten en studenten geneeskunde beschuldigen minister Onkelinx en andere Franstalige politici ervan die problematische surplus te willen opvangen via een gedeeltelijke afschaffing van de numerus clausus. "Fundamenteel onrechtvaardig voor duizenden Vlaamse jongeren die door de toegangsbeperking in Vlaanderen hun droom om arts te worden niet konden waarmaken."

Ten slotte is er volgens de initiatiefnemers van de petitie nood aan de oprichting van een correct medisch kadaster dat het artsenaantal, hun activiteit en de verspreiding over verschillende regio's wetenschappelijk kwantificeert.