Werkcheque tegen jongerenwerkloosheid

Federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) gaat "werkcheques" invoeren om laaggeschoolde werkloze jongeren sneller aan een baan te helpen. Zij hoopt zo 15.000 jongeren aan de slag te krijgen.

In de krant De Tijd zegt De Coninck (SP.A) dat de jeugdwerkloosheid in België op 23% ligt en dat is veel hoger dan in Nederland of Duitsland. Ze maakt zich vooral erg zorgen over jongeren die zonder diploma de middelbare school verlaten. Zij vinden erg moeilijk een job.

De federale overheid heeft al een zogenoemde Activa-regeling uitgewerkt. Zo zijn 30.000 laaggeschoolde jongeren aan het werk gegaan omdat hun bedrijf dan maandelijks 1.000 euro korting kan krijgen op de loonkostenfactuur.

Nu wil De Coninck dat Activa-plan vervangen door een werkcheque. Voor kleine ondernemers en zelfstandigen zou het Activa-systeem te veel papierwerk betekenen omdat maandelijks documenten moeten worden opgestuurd naar de RVA en driemaandelijks naar de belastingdienst.

In de plaats komt een werkcheque van 10 euro per uur en de werkgever moet die gewoon kopen zonder extra papierwerk. Er zijn wel voorwaarden: zo moet de werknemer jonger zijn dan 30, moet hij minstens zes maanden werkzoekend zijn en mag hij geen middelbaar diploma hebben. 

De Coninck wil de maatregel nu nog bespreken met de sociale partners. Ze wil hoe dan ook vooruit gaan, want met de zesde staatshervorming wordt het werkgelegenheidsbeleid overgeheveld naar Vlaanderen. Ze wil niet weten van een vergelijking met de "Duitse mini-jobs", want het gaat hier om een volwaardige baan, zegt ze.