2% van totale visvangst wordt vernietigd of vermalen

Vorig jaar is in ons land 306 ton vers aangevoerde vis vernietigd of vermalen tot vismeel. Dat is twee procent van de totale visvangst. Het gaat om weinig populaire vissoorten als steenbolk, rode poon maar ook om pladijs, de vis van het jaar.
AP2006

Tot eind vorig jaar bepaalde Europa nog een minimumprijs per vissoort. Als die prijs niet gehaald werd op de veiling, mocht de vis een andere bestemming krijgen. Vanaf dit jaar valt die Europese steun weg, maar volgens de reders zelf zal dit niet tot een groter overschot leiden.

Volgens Emiel Brouckaert van de Rederscentrale zullen de reders nu wel een eigen systeem moeten uitwerken. "Maar ik denk niet dat er zaken zullen veranderd worden in de visserijplanning. We doen ons best om de aanvoer beter af te stemmen op de vraag maar er zullen altijd vissoorten gevangen worden die niet onmiddellijk voor menselijke consumptie geschikt zijn. Maar nu hebben we meer mogelijkheden om alternatieven te vinden voor de verkoop van ons product."

Volgens Brouckaert is het nu zaak als rederscentrale om als bepaalde vissoorten niet aan de gevraagde prijs de deur uitgaan, de niet-verkochte producten op te kopen en die te verkopen aan afnemers die wel de gewenste prijs bieden.