"Andere verdeling ministerposten na staatshervorming"

Na de overheveling van nieuwe bevoegdheden door de zesde staatshervorming wil Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) de bevoegdheden in de Vlaamse regering herbekijken. Hij heeft dat aangegeven bij de voorstelling van "In de machinekamer van de politiek", het boek van staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen Servais Verherstraeten (CD&V).

Door de overheveling van nieuwe bevoegdheden zullen er een aantal "superdepartementen" ontstaan, waardoor volgens Peeters een denkoefening over een andere aanpak nodig is.

Hoe dat volgens hem beter kan, wil Peeters nog niet zeggen. Maar het huidige gebikkel over portefeuilles, waarna de partijen zelf hun ministers kiezen, lijkt hem niet meer de juiste methode.

Voor wat de staatshervorming betreft, hoopt Peeters dat de huidige omwenteling een andere dynamiek op gang zal brengen. Zo is het volgens hem perfect mogelijk dat in de toekomst Wallonië bijvoorbeeld vragende partij zou zijn om in bepaalde domeinen verschuivingen of aanpassingen door te voeren.