"Dreigende genocide in Centraal-Afrikaanse Republiek"

De toestand in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) verenigt alle elementen die wijzen op een dreigende genocide. Dat heeft de chef van de humanitaire operaties van de Verenigde Naties (VN), John Ging, gezegd. Ging riep op tot een "grote humanitaire en militaire mobilisering" en tot politieke stabiliteit.

Wat Ging tijdens zijn vijfdaagse bezoek aan de CAR heeft gezien, vertoont volgens hem grote gelijkenissen met de toestand in Rwanda (in 1994) en in Bosnië (in 1992)."Gruweldaden worden er op continue basis begaan", aldus de VN-man op een persconferentie in Genève.

"De gemeenschappen hebben er schrik van elkaar." Volgens Ging is het conflict in de CAR nog niet interreligieus, maar dreigt het dat te worden: de scheidingslijn wordt er dan, opnieuw, een tussen christenen en moslims."Als de internationale gemeenschap niet ingrijpt, dreigen de gevolgen dramatisch te worden", aldus nog Ging.In de CAR zijn al troepen aanwezig van ex-kolonisator Frankrijk en van de Afrikaanse Unie (AU). Een "Europese missie" is op komst.

Door de term "genocide" in de mond te nemen, geeft Ging de internationale gemeenschap een vrijgeleide voor een substantieel militair ingrijpen, verantwoord onder de (morele) plicht van R2P, de "verantwoordelijkheid om te beschermen". R2P is niet algemeen aanvaard, maar er kan ook teruggevallen worden op VN-resolutie 260 van 1948, die het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide bekrachtigt.