"Kindermisbruik is nooit te rechtvaardigen"

Het Vaticaan is vandaag voor het Comité voor de Rechten van het Kind in Genève verschenen. De kerk moest een antwoord geven op alle vragen over kindermisbruik in de kerk in de jaren 80, 90 en 2000. Het comité wil nagaan of het Vaticaan zich wel houdt aan de VN-conventie over de Rechten van het Kind dat het ondertekend heeft in 1990. Vandaag noemde Paus Franciscus de schandalen "een schande voor de kerk".

"Zulke misdaden zijn nooit te rechtvaardigen en elk kind moet onaantastbaar zijn", zei aartsbisschop Silvano Tomasi voor de VN-commissie.

Enkele jaren geleden opende zich bij de katholieke kerk een doos van Pandora. Wereldwijd kwamen verhalen aan het licht over misbruik van kinderen en jongeren door geestelijken. Bij ons moest Roger Vangheluwe ontslag nemen als bisschop van Brugge nadat hij bekend had jarenlang zijn neefje te hebben misbruikt. Maar ook in de VS, Italië, Duitsland en Ierland waren er verschillende schandalen over misbruik door geestelijken.

Het Comité voor de Rechten van het Kind verwacht van het Vaticaan gedetailleerde uitleg over het jarenlange misbruik in verschillende kerken in de wereld en het stilzwijgen van de kerk daarover. De belangrijkste vragen zijn of priesters, nonnen en monniken die zich schuldig hadden gemaakt aan misbruik, nog altijd in contact konden komen met kinderen, welke wettelijke actie tegen hen is genomen en wat de kerk gedaan heeft met de klachten tegen deze personen.

De kerk wordt ervan beschuldigd kindermisbruik mogelijk te hebben gemaakt door pedofiele priesters te hebben beschermd. Dat is in strijd met de Conventie ter Bescherming van de Rechten van het Kind dat in 1990 werd ondertekend door het Vaticaan. De diplomaten mogen zich naar verluidt verwachten aan een stevig kruisverhoor over de aanpak van het Vaticaan van het kindermisbruik.

Eerder heeft de kerk altijd de vraag van het VN-comité afgewezen "omdat de individuele zaken de juridische verantwoordelijkheid zijn van de landen waar het misbruik heeft plaatsgevonden" en omdat het "geen gewoonte is om informatie te geven over disciplinaire maatregelen die genomen werden tegen geestelijken, tenzij deze informatie werd gevraagd door de autoriteiten in het land waar de geestelijken gevestigd zijn/waren".

Maar omdat paus Franciscus vindt dat transparantie rond het misbruik nodig is voor de geloofwaardigheid van de kerk, gaat het Vaticaan nu toch in op de vraag van de VN om te komen getuigen.

"Schande voor de Kerk"

"Deze schandalen zijn een schande voor de kerk", zei paus Franciscus vanmorgen tijdens een misviering in het Vaticaan. "Deze mensen (zij die zich hebben bezondigd aan pedofilie, nvdr.) hebben geen band met God. Ze bekleedden alleen maar een machtspositie in de kerk. (...) In deze schandalen, in deze mannen en vrouwen is het woord van God heel zeldzaam."

Volgens paus Franciscus hebben de pedofilieschandalen van de Kerk een voorwerp van spot gemaakt.