Aantal gevallen van wiegendood nog nooit zo laag

Het aantal gevallen van wiegendood is nog nooit zo laag geweest. Dat zegt Kind & Gezin. In 2011 waren er 14 gevallen. In 1993 lag dat aantal nog boven de 100.

Uit cijfers van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat de cijfers de afgelopen jaren zijn blijven dalen.

Waar er in 2001 nog 26 gevallen waren voor 60.364 geboortes, waren dat er 2009 nog 20 voor 68.925 geboortes. In 2010 ging het om 16 gevallen (70.079 geboortes) en in 2011 om 14 (69.290 geboortes).

"Sinds ouders en begeleiders de internationaal aanvaarde aanbevelingen 'Veilig slapen' toepassen, is het aantal gevallen van wiegendood sterk gedaald", zegt Kind & Gezin.

Zo zijn de preventiemaatregelen de voorbije jaren nog verder verfijnd. Het gaat onder meer om "rugligging, rookvrije omgeving, toezicht, temperatuur". Daar werd aan toegevoegd: "veilig bedmateriaal, rust®elmaat en voorzichtigheid met geneesmiddelen".

Ook worden de preventiemaatregelen over veilig slapen/wiegendood erg nauwgezet gecommuniceerd aan ouders via onze regioteamleden, zegt Kind & Gezin. Die maatregelen werden overigens nog extra gecommuniceerd via de kinderopvang, waar jonge kinderen veel tijd doorbrengen. In 2008 was er ook de campagne veilig slapen en in 2011 werd campagne gevoerd voor het belang van "wennen" in de kinderopvang.