Brusselse regering laat 2 tracés voor Metro Noord verder onderzoeken

De Brusselse regering heeft de drie opties voor "Metro Noord", de uitbreiding van de metro richting Schaarbeek en Evere, verfijnd tot twee basistracés. Die worden nu verder onderzocht en nog dit voorjaar wordt er beslist over het tracé. Dat melden Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V, foto) en staatssecretaris van Mobiliteit Bruno De Lille (Groen).

De uitbreiding van de metro richting Schaarbeek en Evere komt er om de groeiende vraag naar openbaar vervoer tussen het centrum van Brussel en het noorden van het gewest op te vangen. Tijdens de socio-economische haalbaarheidsstudie werd al voor het basistracé "Schaarbeek dichtbevolkte wijk" gekozen.

Daar blijven nu twee varianten van over. Beiden doen een maximaal aantal belangrijke punten aan waar wegen samenkomen, en moeten een geloofwaardig alternatief zijn voor tramlijn 55, die op termijn zal verdwijnen. Er moet ook een aansluiting mogelijk zijn op het GEN- en het tramnet.

Nog dit voorjaar moet het definitieve tracé vastgelegd worden. Er moet nog gekozen worden om het noordelijker of zuidelijker te leggen in de Helmetwijk. Tot en met eind 2014 wordt het project verder technisch bestudeerd en wordt ook het stedenbouwkundige richtplan opgesteld. In 2015 en 2016 volgt dan de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning. In 2017 komen de aanbestedingen, zodat in 2018 met de bouw gestart kan worden. Tegen 2022 zou de metro moeten rondrijden.