Catalaanse parlement keurt motie over referendum goed

In Spanje heeft het parlement van de autonome regio Catalonië een motie goedgekeurd. Die motie roept de centrale regering in Madrid op om het organiseren van een referendum over onafhankelijkheid toe te laten.

In het parlement in Barcelona stemden 87 leden voor, 43 tegen en 3 verkozenen onthielden zich. Buiten het parlementsgebouw manifesteerden enkele honderden voor- en tegenstanders van onafhankelijkheid voor Catalonië.

De motie is gericht aan de centrale regering in Madrid en verzoekt die om in Catalonië een referendum te mogen houden over onafhankelijkheid later dit jaar.

Het is weinig waarschijnlijk dat Madrid op het verzoek zal ingaan. Volgens de regerende Spaanse conservatieven -maar ook volgens de socialistische oppositie- is een referendum over onafhankelijkheid ongrondwettelijk en Madrid weigert om het resultaat te erkennen.

Toch waarschuwen veel politieke en economische prominenten in Spanje dat die onverzettelijkheid van Madrid net het onafhankelijkheidsstreven in regio's zoals Catalonië kan aanwakkeren. 

Een aantal belangrijke Spaanse zakenlui zoals Isidre Faine, de voorzitter van La Caixa (de derde bank in Spanje) vraagt dat Madrid en Barcelona een "groot pact" zouden sluiten waarbij Catalonië een veel grotere controle over de eigen belastingen zou krijgen.

Barsten in Spanje, maar ook elders

De stemming van vandaag in het Catalaanse parlement was eerder symbolisch, want eerder had de overheid in Barcelona al een referendum over onafhankelijkheid aangekondigd voor 9 november van dit jaar. 

Europese waarnemers zien in de stap echter een begin van een spannend jaar voor de toekomst van een aantal landen. Naast Catalonië in Spanje gaat ook Schotland een referendum houden over onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Sommige buitenlandse journalisten zien ook in onze Belgische verkiezingen een aanzet tot meer autonomie voor Vlaanderen.

In de peilingen zou ongeveer de helft van de Catalanen volledige onafhankelijkheid willen. Meer dan 80% echter is voorstander van het houden van een referendum over die kwestie.

In de EU wordt bezorgd gereageerd op een eventueel onafhankelijk Catalonië. Dat zou op zich geen probleem zijn, maar dat zou wel het begin kunnen vormen van een verdere ontrafeling in Spanje, onder meer het Baskenland, maar ook met een regio als Valencia , die cultureel en taalkundig nauw verbonden is met Catalonië.