Franse en Belgische politie samen op patrouille in Noordwijk

In Schaarbeek gaan Belgische en Franse agenten binnenkort samen patrouilleren. In Frankrijk wordt prostitutiebezoek binnenkort wellicht verboden, de boete op prostitutie bedraagt 1.500 euro. In Schaarbeek wordt gevreesd voor een toename van het aantal Franse bezoekers aan de prostitutiebuurt.

De gezamenlijke patrouilles moeten vooral een ontradend effect hebben. Prostitutiebezoek is in ons land immers niet verboden.

"Het is wel zo dat we gezien hebben dat in de rand van het prostitutiebezoek allerlei zaken gebeuren die storend zijn voor de openbare orde", zegt Roger De Beule van de politiezone Brussel-Noord. "Het is wel de bedoeling om daar actie tegen te ondernemen.
Ook tegen andere zaken die strafbaar zijn - zoals openbare dronkenschap en nachtlawaai - zal worden opgetreden."

De Franse overheid moet nog definitief akkoord gaan, maar dat zou snel gebeuren. Ook in Gent bestaan zulke gezamenlijke patrouilles al.