Gentherapie voorkomt blindheid

Britse chirurgen zijn erin geslaagd een behandeling op te zetten waardoor zes patiënten hun zicht konden behouden, terwijl dat anders niet zo geweest zou zijn. Er wordt nu onderzocht of men zo ook blindheid kan genezen.

Het project van de universiteit van Oxford heeft twee jaar geduurd en sloeg op zes patiënten. Die leden allen aan een ziekte waardoor hun zicht geleidelijk aan het verdwijnen was. Concreet ging dat om het afsterven van de cellen achter in de oogbol die het binnengekomen licht detecteren.

De chirurgen hebben daarop een gen achteraan in het oog aangebracht, waardoor die licht detecterende cellen opnieuw gestimuleerd en levensvatbaar werden. Daardoor werd niet enkel de verslechtering van het zicht gestopt, maar begonnen de patiënten ook vrijwel meteen beter te zien.

De genspecialisten willen nu onderzoeken of dezelfde behandeling of een variant daarvan ook andere vormen van blindheid kan voorkomen of genezen. Er wordt daarbij gedacht aan onder meer glaucoom.