KU Leuven wil helft mannen, helft vrouwen aanwerven

De KU Leuven gaat de komende jaren de helft mannen en de helft vrouwen in dienst nemen. Dat is een van de maatregelen in het nieuwe genderplan van de universiteit voor 2014-2016. De bedoeling is zo snel mogelijk het percentage vrouwen in topfuncties naar een derde brengen.

De KU Leuven wil meer vrouwen in belangrijke functies aan de universiteit. Daarom is een genderactieplan opgesteld om de in- en doorstroom van vrouwen naar functies binnen het academisch personeel te verbeteren en om hun participatie in raden en organen van de universiteit te verhogen. Vooral in de hoogste rangen bij de hoogleraren en de gewoon hoogleraren en bij de administratieve topbeleidsfuncties zijn er maar weinig vrouwen.

"In de rangen van hoogleraren en gewoon hoogleraren hebben we zeer kleine percentages van vrouwen. Bijvoorbeeld bij de gewoon hoogleraren is dat slechts 13 procent", zegt vicerector Katelijn Malfliet.

De universiteit heeft verschillende maatregelen bedacht, zoals gemengde selectiepanels, onpartijdige selectieprocedures, maatregelen om een betere work-life-balans te creëren en het wegwerken van verschillen in behandeling van zwangerschapsverlof bij de verschillende statuten. Bij sommige mandaten is namelijk een verlenging van dat mandaat mogelijk, bij andere niet.

Twee maatregelen vallen op: het 50/50-principe bij aanwervingen en de genderspits. De komende drie jaar wil de KU Leuven gemiddeld 50% vrouwen en 50% mannen aanwerven. Zo moet op middellange termijn het aantal vrouwen in topfuncties bij het academisch personeel en het beleid stijgen naar een derde.

De genderspits wordt ingezet bij de nieuwe selectieprocedures. Hij/zij is getraind in genderneutraal en gendersensitief personeelsbeleid. Het gaat om de decanen van de faculteiten en minstens één gewoon hoogleraar per faculteit die de gendergelijkheid ter harte neemt.

"Streefdoel, geen quota"

Het streefdoel is om minstens een derde vrouwen te hebben in bestuursorganen en andere raden en commissies, maar de universiteit wil niet spreken van quota. "Een vrouw kan zo het stigma opgeplakt krijgen dat ze niet bevorderd of benoemd is voor haar kwaliteiten, maar door het quotum. Dat kan natuurlijk niet in een academische context", zegt vicerector Katelijn Malfliet.

Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) vindt het plan van de KU Leuven een stap in de goede richting. "Ik vind dat we moeten streven naar een moderner bestuur van universiteiten en vrouwenvertegenwoordiging hoort daarbij. Ik vind het genderplan dat de KU Leuven nu voorstelt zeker een goed begin."