Peeters overweegt verkoop Ford-site in Genk onder de marktprijs

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) sluit een verkoop van de Genkse Ford-site onder de marktprijs niet uit, indien die prijs deel zou uitmaken van een akkoord over een investeringsproject met een grote tewerkstelling. Dat heeft hij gezegd in het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van parlementslid Lode Vereeck (LDD).

Eind 2013 bereikte de Vlaamse regering een akkoord met de autobouwer over de aankoop van de gronden van Ford Genk voor 1 euro. In ruil lieten de Vlaamse overheid en de stad Genk hun vorderingen tegen de Amerikaanse constructeur vallen. Vlaanderen neemt ook de saneringskosten op zich. De regering wordt volledig eigenaar van de gronden vanaf 31 december 2015, maar kan al vanaf 2014 op zoek gaan naar mogelijke investeerders.

In de commissie Economie van het Vlaams Parlement gaf Peeters vandaag meer tekst en uitleg bij het bereikte akkoord. Hij gaf daarbij ook cijfers over de geschatte waarde van de gronden. Aan een prijs van 40 euro per vierkante meter zou het terrein 41,65 miljoen euro waard zijn. Al zijn er schattingen die de waarde van de terreinen veel hoger inschatten, tot zelfs 180 miljoen euro.

Maar wanneer een aantal factoren in mindering worden gebracht, zou de financiële netto-eindbalans negatief kunnen zijn. Het gaat dan onder meer om de verdiscontering van de toekomstige waarde, de saneringskosten (die in het slechtste geval oplopen tot 17 miljoen euro), de Vlaamse steun die niet teruggevorderd wordt (Ford betaalt maar 7 miljoen euro van de 42,9 miljoen euro terug) en het feit dat Vlaanderen Genk jarenlang zal vergoeden voor het laten vallen van zijn claim.

Volgens Peeters is de berekening "zorgvuldig" gedaan en moet er ook gekeken worden naar de economische waarde van de toekomstige tewerkstelling die op de site kan worden gecreëerd.
De minister-president liet daarbij verstaan dat de gronden ook niet per definitie aan marktconforme prijzen moeten worden verkocht, op voorwaarde dat de verkoop past in een investeringsproject dat gepaard gaat met een aanzienlijke tewerkstelling. In die zin zou een verkoop onder de marktprijs kunnen gezien worden als een flankerende ondersteuning vanuit Vlaanderen.

"N-VA-politici uit Antwerpen torpederen Limburgse tewerkstelling"

Een piste die LDD'er Lode Vereeck wel kan smaken. Maar N-VA-politica Annick De Ridder had bedenkingen bij de uitspraak van Peeters. Volgens haar had Peeters beter niet laten optekenen dat Vlaanderen onder de prijs wil verkopen. Lode Vereeck reageerde fel op die tussenkomst van De Ridder. "Dus u bent het oneens met de minister-president? De N-VA vindt niet dat men de gronden onder de prijs kan verkopen, zelfs als dat goed zou zijn voor de tewerkstelling in Limburg. Goed, ik noteer dat een N-VA-politica uit Antwerpen hier de Limburgse tewerkstelling komt torpederen", sneerde Vereeck.

De Ridder spreekt tegen dat ze tegen maximale tewerkstelling in Limburg zou zijn. "Ik vind gewoon dat je beter niet voor de start van een onderhandeling zegt dat je bereid bent onder de prijs te verkopen. Daarmee verzwak je je onderhandelingspositie en dat is ook niet goed voor de tewerkstelling", legde De Ridder achteraf uit.