The return of the CVP-Staat - Van Dievel Consulting

Van: Van Dievel Consulting
Aan: Directie@vrt.be
CC : Jan.Callebaut@cdenv.be
BCC: Dinska@VDC.com; brabançonne@VDC.com

Onderwerp: Berlusconi in Vlaanderen

Waarde VRT-directie,

U beseft het misschien niet, maar ondergetekende staat nog steeds op de payroll van de openbare omroep. En hoewel ik allicht fysiek wat minder aanwezig ben dan het doorsnee VRT- personeelslid: in gedachten ben ik vaak te vinden op wat tegenwoordig zo proletarisch als"de werkvloer" wordt omschreven. Bovendien ben ik de informele vertrouwenspersoon van talrijke collega's uit onze overbevolkte nieuwsredactie. Wat u misschien niet weet (omdat u zo weinig aan onze kant van de building te zien bent) is welk een verziekte toestand is ontstaan sinds uw adviseur Jan Callebaut daar namens CD&V de plak zwaait. En laten we een kat een kat noemen: de CVP-staat van de jaren zestig en zeventig verbleekt bij de CD&V-staat van de 21ste eeuw.

Schilderijen van Eyskens

Dat nijvere werklieden van een Limburgs bedrijf de gangen van de VRT geheel en al oranje aan het schilderen zijn, de schutkleur van de christendemocratie, tot daaraan toe. Dat deze pas geschilderde gangen worden versierd met foto's van levende en overleden coryfeeën van CD&V zal u misschien al wat minder normaal toeschijnen. Dat passerende journalisten geacht worden een kruis te slaan, moet u toch ook zijn opgevallen? Dat de vestibule van de nieuwsdienst vol doeken van de christendemocratische schilder Mark Eyskens hangt kan u toch niet ontgaan zijn? Schilderijen nota bene, die pijn doen aan de ogen en die naar de stillevens van Rik Daems doen verlangen.

Manipulatieën en kuiperijen

En dat is nog maar de buitenkant. Op de redactie zelf heeft uw adviseur Jan Callebaut, handpop van CD&V, inmiddels alle touwtjes in handen.
Hoe verklaart u anders, waarde directie, dat Vlaams minister-president Kris Peeters tegenwoordig de redactievergadering voorzit. Dat Staatssecretaris voor Overheidsgebouwen Servais Verheistraten de eindredactie doet van het journaal. Dat er zwaarbewapende en kortgeschoren macho-paracommando's van Pieter De Crem door de gangen van de redactie marcheren, hetgeen bepaald intimiderend is voor de jonge collega's die een andere dan de heteroseksuele gezindte toe zijn gedaan. Dat Koen Geens van Financiën alleen interviews wil toestaan als hijzelf ook de vragen mag stellen, en dat is letterlijk te nemen. Dat Hilde Crevits Kathleen Cools heeft vervangen als ankervrouw bij Terzake. Dat staatssecretaris Hendrik Bogaert tegenwoordig het radionieuws voorleest, jaja, dat is dus die met zijn West-Vlaamse accent die zich zo vaak verspreekt. Dat Linda De Win in Villa Politica enkel door het partijbestuur van CD&V goedgekeurde parlementsleden mag interviewen en dan nog enkel over hun hobby's. Dat senator en machtspolicitus van de oude stempelt Etienne Schouppe aan de poort van de VRT zit en de slagboom slechts opent voor medewerkers van VRT Nieuws die naast hun badge ook een lidkaart van CD&V kunnen tonen.

Intimidatieën en bedreigingen

Journalisten die zich niet naar de opgelegde partijtucht willen schikken, worden, waarde VRT-directie, naar de documentatie-afdeling verbannen. Daar dienen zij met lijm en schaar oude kranten te verknippen, ad infinitum. Journalisten die tegenstribbelen, waarde directie, krijgen hun magere loon uitbetaald in waardeloze ARCO-aandelen van het ACW.

Wie niet naar de mis gaat, wie geen lid is van de Gristelijke Mutualiteit, moet bij Jan Callebaut op het matje komen. De gezinstoestand wordt gecontroleerd: wie zondig samenhokt en onvoldoende kroost produceert, wordt teruggezet in graad. Het water in de drinkfonteintjes wordt geleverd door de kerkfabriek van de Basiliek van Scherpenheuvel, waarde directie. Men vraagt zich af welke bestanddelen daaraan zijn toegevoegd? Ze moeten de VRT-journalisten mak en volgzaam maken aan het christendemocratisch gedachtegoed. Promotie, opslag en schermbekendheid wordt enkel verleend aan wie publiekelijk de lof zingt van de geneugten der christelijke sociale leer.

De bomma aller verkiezingen

Met de nu al historisch te noemen verkiezingen van 25 mei in het verschiet, waarde VRT-directie, wordt het alleen maar erger. Het is Jan Callebaut die bepaalt welke partij hoeveel minuten aan het woord mag komen. Wie daartegen protesteert in de naam van de onpartijdigheid en rechtvaardigheid, mag 100-jarigen gaan interviewen of in memoriams voor Vlaamse zangers gaan maken. De meest verregaande beslissing van Jan Callebaut bereikte ons pas gisteren: wie geen selfie kan laten zien van zichzelf terwijl hij of zij voor CD&V stemt in 'het' hokje, moet op 26 mei niet meer komen werken.

Denkt u nu nog altijd dat de VRT-Nieuwsdienst een Rode Burcht is, waarde directie? Laat mij niet lachen. De laatste socialist, Jan Becaus met name, is verplicht met pensioen gestuurd en leidt ondertussen een alcoholisch, dakloos en eenzaam bestaan.
De pers in Noord-Korea is vrijer, en dat zeg ik zonder verpinken. Mocht de heer Berlusconi weten wat er hier allemaal kan, hij zou grote ogen opentrekken.
Dàt is de harde waarheid, waarde directie!

Ander en beter

Daarom stel ik voor dat u het contract met Jan Callebaut met onmiddellijke ingang verbreekt. De opzegvergoeding kunt u makkelijk verhalen op het cultuurbudget van de omroep. Ik wil er u overigens op wijzen dat deze Callebaut géén lid is van de Vlaamse Vereniging Van Verstrekkers Van Gebakken Lucht. Kortweg: de VVVVVGL, waarvan Dinska Bronska de dynamische voorzitster is, dobermann Brabançonne de nijvere secretaris-generaal en waarvan ik geheel belangeloos de dagelijkse leiding waarneem. Slechts de zorgvuldig gescreende leden van deze VVVVVGL zijn het vertrouwen van de consument waardig. Daarom hebben wij met name de heren Slangen, Mortier en Schamp niet in onze rangen opgenomen.

Van Dievel Consulting, waarde directie, of kortweg VDC, mijn kleine maar lucratieve à côté , kan een veel onpartijdiger parcours voorleggen.
Ook al is de N-VA onze grootste en best betalende klant, VDC probeert voor iedereen goed te doen. Zo bemiddelen wij dezer dagen om de overgang van de heren Tommelein, Anthuenis en Van Biesen van de Open VLD naar de N-VA zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo bemiddelt VDC tussen de ware socialisten, strekking Tobback en de ware socialisten, strekking Carnaval uit Aalst. Zo verzint VDC de flaters van Siegfried Bracke en schrijft VDC de tweets van rector Rik Torfs. Ook de heer Beke hangt nog altijd geregeld aan de bel van onze modeste villa in Kalmthout. Zelfs de parlementsleden van de weldra ontbonden partij LDD lopen bij mij de deur plat in de hoop ergens een verkiesbare plaats te kunnen bemachtigen. "Bij eender welke partij, meneer Van Dievel", klinkt het dan. Kortom: VDC is een trouwe dienaar van het democratisch bestel.

Het is waar, beste VRT-directie, dat Van Dievel Consulting wat prijziger is dan Jan Callebaut. Maar met ons wordt het anders, op ons kunt ge rekenen, wij bieden de kracht van de verandering. Wij geven nooit op, wij staan voor een nieuwe start. Het gaat om uw centen. De mensen willen gezond verstand, enzo.
En bovendien: wij van VDC strijden met open vizier, anders zouden wij de heer Callebaut niet in cc bij deze mail zetten.
Hopend op een spoedig en gunstig antwoord, groet u

Uw toegenegen personeelslid,

Van Dievel Lodewijk.
 

Korter mailtje

Van: Van Dievel Consulting
Aan: Jan.Callebaut@cdenv.be
Onderwerp: Fifty-fifty

Beste Jan,

Wat dacht ge van onze mail? Indrukwekkend, nietwaar?
En ik bevestig andermaal wat we hebben afgesproken: alle winst wordt fifty-fifty verdeeld.

Christelijke groeten  !

Louis
 

lees ook