"Enkel slimme voertuigtechnologie kan leiden tot nul verkeersdoden"

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) roept Europa op ervoor te zorgen dat wagens standaard uitgerust worden met intelligente vervoerssystemen, zoals een outside airbag en een automatisch remsysteem. "Waarom is airco nagenoeg standaard aanwezig in elke auto en is voor verkeersveiligheid een extra optie nodig?", zegt ze.

Crevits lanceerde haar vraag vrijdag tijdens een toespraak op de Ideeënconferentie Mobiliteitsplan Vlaanderen, die georganiseerd wordt door de Mobiliteitsraad (MORA). Om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 2050 op nul te kunnen brengen, zoals in het Mobiliteitsplan staat, moet ingezet worden op slimme, moderne voertuigtechnologie, zei ze. "Die kan naast infrastructuur en educatie een grote rol spelen."

De systemen waar Crevits heil van verwacht, zijn onder meer de outside airbag die de impact van een botsing van een auto met een voetganger of een fietser vermindert, een automatisch remsysteem, een "dodehoekpakket", een spoorassistentsysteem die de auto op zijn rijstrook houdt en een camera die verkeersborden herkent en de snelheid van het voertuig kan aanpassen.

Ze vraagt zich af waarom zulke systemen vaak nog optioneel zijn. "De verkeersveiligheid van de bestuurder, de passagiers en andere externe weggebruikers is te belangrijk om dat als een optie te beschouwen", vindt Crevits. Volgens haar heeft de Europese Unie de sleutel in handen om de technologie in de wagens te harmoniseren en de verkeersveiligheid te verhogen. Ze roept Europa dan ook op elke wagen te doen uitrusten met deze veiligheidssystemen.

"eCall" in elke nieuwe wagen

Reeds in 2010 keurde de EU een richtlijn rond intelligente vervoerssystemen (IVS) goed, die intussen ook in Vlaamse wetgeving is omgezet. De opzet van die richtlijn is de ontwikkeling van IVS in de hele EU te stroomlijnen, maar de lidstaten wel zelf te laten beslissen in welke systemen ze investeren.

Voor de toepassing van de kaderwet zijn enkele prioriteiten vastgelegd, waarvan verkeersveiligheid er maar één is. Een van de initiatieven die in die context genomen wordt, is de installatie van "eCall" in elke nieuwe wagen. Dat geautomatiseerd noodoproepsysteem moet er op termijn voor zorgen dat bij een ernstig auto-ongeval de hulpdiensten automatisch verwittigd worden.

Vlaams Europarlementslid Saïd El Khadraoui (SP.A) kan zich vinden in de oproep van Crevits, maar wijst erop dat nieuwe technologieën niet zomaar verplicht geïnstalleerd kunnen worden in elke nieuwe wagen. Het kostenplaatje is soms zo hoog dat in de eerste plaats het onderzoek mee gefinancierd moet worden. "Meer onderzoek en ontwikkeling is zeker nodig en er is voor Europa een rol weggelegd om dit te coördineren, maar als er effectief nieuwe technologieën beschikbaar zijn kan de volgende Europese Commissie met een update van de wetgeving komen."