"Geen achterkamerpolitiek bij benoeming ministers, laat parlement oordelen"

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) juicht de schuchtere stap van minister-president Kris Peeters (CD&V) toe om te sleutelen aan de manier waarop de Vlaamse ministers worden aangeduid. Peeters liet gisteren uitschijnen de benoeming weg te willen halen bij de partijvoorzitters, maar De Gucht verwijst meteen naar zijn eigen voorstel om het parlement de macht te geven om de ministers te benoemen.

"Laat het Vlaams Parlement oordelen of kandidaat-ministers geschikt zijn. Dat is kiezen voor democratische benoemingen in plaats van de achterkamerpolitiek die vandaag de dag bij regeringsvormingen heerst", aldus De Gucht.

De Gucht herinnert eraan dat het debat over de benoemingen van ministers begin vorig jaar al onder de aandacht kwam. Bij de benoeming van Jan Briers als gouverneur van Oost-Vlaanderen, opperde Kris Peeters om gouverneurs aan hoorzittingen te onderwerpen. CD&V was toen geen voorstander om dat ook toe te passen voor ministers, zoals Open VLD toen voorstelde. De Gucht meent dat de verklaringen van Peeters daar niets aan veranderen: "Peeters heeft het over meer overleg, maar ik geloof niet dat hij bereid is om de benoeming van ministers in de handen van het parlement te leggen."

Desondanks hoopt Jean-Jacques De Gucht dat een debat over de benoeming van ministers met de andere partijen mogelijk is. "Dit zou ook niet zo moeilijk zijn. Als op het federale niveau de bijzondere wet wordt aangepast, is het Vlaams Parlement vrij haar reglement aan te passen en zelf te beslissen over de manier waarop ze haar ministers benoemt", meent De Gucht, die eraan denkt de parlementsleden de kans te geven de kandidaat-ministers aan een vragenvuur te onderwerpen. Een stemming hierna beslist of de kandidaat capabel wordt geacht om de post van minister op te nemen.

lees ook