"Parlement moet snel in actie komen tegen bouwbezwaren"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) dringt erop aan dat het Vlaams parlement snel tegemoet komt aan de laatste bezwaren van de Raad van State omtrent de procedures van bouwprojecten. Hij betreurt dat heel wat bouwprojecten weer vertraging oplopen.

De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement (CD&V, N-VA en SP.A) willen een aantal vergevorderde bouwplannen laten goedkeuren, hoewel een aantal openbare onderzoeken nog moet gebeuren. De Raad van State gaat daar niet mee akkoord en blokkeert de regeling met als argument dat de burgers nog altijd te weinig inspraak krijgen bij de plannen.

Daardoor kunnen deze bouwprojecten weer vertraging oplopen. Minister-president Peeters betreurt dat. Hij wil dat het parlement zich opnieuw buigt over de zaak om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State.

"De bezwaren moeten snel weggewerkt worden want het kan niet zijn dat zo'n projecten die het algemeen belang dienen, worden vertraagd omdat men meent dat een aantal zaken niet zijn gevolgd. We moeten een juridische oplossing vinden maar ook tegelijkertijd die werkzaamheden zo snel mogelijk laten aanvatten."