Belgische gestolen voertuigen herkend in Nederland

Ons land heeft een overeenkomst gesloten met Nederland om gestolen voertuigen over de grenzen op te sporen. Elke dag zullen de verbindingsofficieren van beide landen een lijst naar elkaar sturen met gestolen auto's en nummerplaten zodat ze die kunnen ingeven in het systeem van de camera's met nummerplaatherkenning.

"De internationalisering van de criminaliteit vergt meer en meer internationale samenwerking. België en Nederland onderzochten al langer hoe ze hun netwerk van verbindingsofficieren efficiënter konden inzetten en beter op elkaar konden afstemmen", stelt commissaris-generaal Catherine De Bolle in een persmededeling.

Verbindingsofficieren zijn politiemensen die in het buitenland gestationeerd zijn. Hun taak is tussenkomen in vaak zeer complexe of dringende dossiers met een internationaal karakter en met een link met het land waar ze gestationeerd zijn.

"Zo kon de Belgische verbindingsofficier in Albanië voor een doorbraak zorgen in een Nederlands moordonderzoek van een afrekening tussen Albanese criminelen, met drie aanhoudingen tot gevolg."

De Belgische en Nederlandse politie zijn nu overeengekomen dat de Belgische politiediensten ook een beroep kunnen doen op een Nederlandse collega in die landen waar de Belgische politie zelf geen verbindingsofficier heeft, en omgekeerd.

Specifiek is ook een akkoord gesloten om gestolen voertuigen over de grenzen heen te traceren. "Gestolen voertuigen zijn een belangrijke factor in de bestrijding van de criminaliteit", aldus De Bolle. "Ze worden immers gebruikt voor overvallen, ramkraken en worden ook vaak gespot bij inbraken."

De verbindingsofficieren zullen dagelijks lijsten met gestolen voertuigen en nummerplaten naar elkaar doorsturen. Elk land met een systeem van slimme camera's zal zo de voertuigen die in andere landen gestolen zijn, kunnen identificeren. Zo zullen de Nederlandse camera's een auto die gestolen is in België, kunnen identificeren.

"Het akkoord past in een steeds groeiende samenwerking tussen de landen van de Benelux. Zeker in de grensstreek wordt meer en meer de nood gevoeld aan dergelijke gezamenlijke initiatieven. Het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord tussen België en Nederland is dus een logische stap in de strijd tegen internationale criminaliteit", besluit de mededeling.