Bot van Engelse koning Alfred de Grote gevonden?

In Engeland is een stuk been opgedoken dat zou toebehoord hebben aan de Angelsaksische koning Alfred de Grote of aan zijn zoon Edward de Oudere.

Het been, een stuk van het bekken, werd in 1999 opgegraven in de ruïnes van de abdij van Hyde nabij Winchester in Zuid-Engeland. Het bot is onlangs opnieuw geanalyseerd en uit koolstofanalyse blijkt dat het dateert uit de periode tussen het jaar 895 en 1017. Dat is de periode dat koning Alfred de Grote (871-899) overleden is.

Dat is natuurlijk nogal flauw voor een identificatie, maar in combinatie met andere aanwijzingen wordt het verhaal over Alfred wel meer waarschijnlijk.

Zo was het bot van een veertiger en bovendien werd het gevonden vlakbij het hoofdaltaar van de abdijkerk, een plaats waar enkel de hoogsten in rang werden begraven. Op basis daarvan denken wetenschappers dat het om een bot gaat van koning Alfred de Grote of zijn opvolger Edward de Oudere.

De kwestie wordt nog bemoeilijkt omdat Alfred na zijn overlijden een aantal keer herbegraven is. Zo werd hij in 899 begraven in de kathedraal van de hoofdstad Winchester, maar in 904 werd hij al verplaatst om uiteindelijk in de Hyde Abbey in 1110 terecht te komen. Die abdij werd in 1539 net als vele anderen verwoest toen Hendrik VIII brak met de katholieke kerk.

Even terug in de tijd

Bij ons is hij minder bekend, maar in Engeland geldt Alfred the Great als een van de belangrijkste koningen. Alfred werd in 849 geboren als zoon van de koning van Wessex (West-Saksen), een van de vele Angelsaksische koninkrijkjes die toen door Deense Vikingen onder de voet werden gelopen.

Hij werd "de Grote" nadat hij 878 de Denen een zware nederlaag toebracht en daarna met hen een verdrag sloot dat Engeland verdeelde tussen de Angelsaksen en de "Danelaw". Daarna groeide Alfred uit tot breathwalda of opperkoning van alle Angelsaksische staten in het zuiden van Engeland.

Meest gelezen