Fedasil ving derde minder asielzoekers op

Fedasil heeft vorig jaar een derde minder asielzoekers opgevangen dan het jaar voordien. Dat komt door het dalende aantal asielaanvragen en de versnelde behandeling ervan, luidt het. Ook in 2012 lag de bezetting al lager. Eind 2013 werden nog 14.680 mensen opgevangen.

Fedasil heeft vorig jaar 15.455 asielzoekers een plaats gegeven in het opvangnetwerk. Het agentschap had 15.840 aanvragen gekregen maar wie een tweede (of latere) asielaanvraag indient, heeft niet langer recht op een opvangplaats. 385 mensen werden dus afgewezen en moesten zelf een slaapplaats zoeken.

Per dag kwamen er gemiddeld nog 62 mensen in het opvangnetwerk terecht, tegenover 92 in 2012. Eind 2013 zaten er nog 14.680 asielzoekers in de opvang.

De cijfers van 2013 tonen een gevoelige daling ten opzichte van 2012. Dat jaar hadden 22.589 asielzoekers een opvangplaats gekregen. Er is dus een daling van 32 procent.

Dankzij de daling kan Fedasil het aantal opvangplaatsen afbouwen. De noodopvang is geleidelijk gesloten, maar ook verschillende reguliere centra en individuele opvangplaatsen worden afgebouwd. Eind 2013 waren er nog 21.037 plaatsen voor asielzoekers en andere rechthebbende migranten beschikbaar. Het ging om 11.018 in de collectieve centra, 9.214 individuele plaatsen, 405 terugkeerplaatsen en 400 plaatsen in de noodopvang.

Het aantal plaatsen zal in de toekomst worden afgebouwd tot 18.000 plaatsen. Voor noodgevallen blijven wel 1.800 bufferplaatsen beschikbaar die snel operationeel kunnen zijn.