Grondwettelijk Hof vernietigt deel wet over "veilige" landen

Het Grondwettelijk Hof heeft een deel van de wet vernietigd die de lijst van "veilige" landen bevat. Dat meldt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Het is belangrijk nieuws voor veel asielzoekers. Ze mogen nu niet meer worden teruggestuurd tijdens een beroep tegen hun uitwijzing.

Al bijna twee jaar voorziet de Vreemdelingenwet een specifieke en versnelde asielprocedure voor asielzoekers uit "veilige" landen (Albanië, Bosnië-Herzegovina, India, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië).

Als deze asielzoekers asiel aanvragen, bepaalt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen of die asielaanvraag voldoende sterk is om onderzocht te worden. Is dat niet het geval dan kunnen asielzoekers tegen die beslissing in beroep gaan.

Het Hof vindt dat het onderzoek nu onvoldoende waarborgen biedt op een eerlijke en gelijke behandeling. "Het Hof bevestigt wat wij al lang verdedigen", zeggen de ngo's Vluchtelingwerk Vlaanderen, de Liga voor de Mensenrechten en hun Franstalige partners. Zij dienden in september 2012 een beroep hierover in bij het Grondwettelijk Hof.

Terugsturen tijdens een beroep tegen uitwijzing kan niet langer. Nu kunnen asielzoekers uit veilige landen wel teruggestuurd worden nog voor er een definitieve beslissing genomen wordt in hun dossier.

De beroepsrechter moet zich uitspreken over de grond van de aanvraag en tijdens het beroep heeft de asielzoeker recht op opvang. De uitspraak van het Hof geldt zowel voor veilig geachte landen als voor onveilige landen van herkomst.